שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה

איך ברכות מרב מועילות

undefined

הרב אוריאל טויטו

כ"ד אייר תשע"ב
שאלה
אני אשתדל לא להאריך ואנסה לנסח את שאלתי בקיצור. מבחינת התפיסה שלי ממה שלימדו אותי והפנמתי - אין לנו בחירה חופשית שתחומי החיים השונים שלנו אלא רק בדרך קבלת הדברים וכיצד ישפיעו על חיינו, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וכמו שנאמר שבניי חיי ומזוני קבועים לאדם מששת ימי בראשית והזיווג שלו וכו’ וכו’ .. עכשיו לשאלה: כיצד מסתדר הדבר עם ברכות שניתנות? לדוגמא ברכה מרב או "מופת" של רב (שלא ניתן לשנות מזל כמו בגמרא על התנא שאני לא זוכר את שמו שעל מנת לשנות את מזלו היה צריך הקב"ה להחריב את העולם ולברוא אותו מחדש) או אפילו בברכת אורח בברכת המזון שמברכים אותו, הרי הכל קצוב כבר מלמעלה, ועוד ועוד דוגמאות רבות.. אף מהגמרא ששינן דוגמאות שאם האדם יעשה כך אז יענש כך ואם כך אז ירוויח כך (וידוע הדבר גם שציבור מקבל שכר או עונש בעולם הזה ויחיד, לרוב, מקבל בעולם הבא בלבד). כיצד הדבר מסתדר עם ההשגחה הפרטית והגזירה?
תשובה
שלום לך, נחלקו רבותינו בשאל הבחירה החופשית של האדם. יש הסבורים שלמעשה הבחירה החופשית של האדם מצטמצמת לכוונה שהוא מכוון בשעה שהוא פועל או לצורה שוא מקבל את מה שקורה לו, כפי שכתבת. (כיוון זה נמצא בעיקר בספריו של האדמו"ר מאיזבצה "מי השילוח") אבל יש חכמים הסבורים שיש לאדם בחירה חופשית לא רק מה לחשוב אלא גם מה לעשות, בכל פעולה הקשורה לייראת שמים וקיום מצווה או עבירה. לדוגמה: האם לשאת אישה - זה לא נגזר על אדם, מפני שזו מצווה ואילו היה נגזר על האדם שישא אישה הרי שלא הי מקבל שכר על מצווה זו כיוון שעשה אותה בעל כורחו, וכן בכל דבר מצווה. ולמעשה רוב הפעולות שהאדם עושה בחייו קשוות ליראת השמים שלו (כגון פרנסתו עוד). ומרן הרב קוק כתב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים ויש דרגות ביכולת הבחירה של האדם. ואף על פי שיש יכולת לאדם לבחור ולהחליט האם לקיים מצווה או לעבור עבירה, גם בפעולה שהאדם עושה יש צד שהוא בחירה שלו וצד שהוא בגזירת שמים. מכל מקום, בין אם כך ובין אם כך, הסביר ר' ישעיה הלוי בספרו "שני לוחות הברית" שהקב"ה גוזר על כל אדם כמה גזירות, לא רק גזירה אחת. כלומר, אם היא יהיה במדרגה א' - יגזר עליו כך, ואם יעלה למדרגה ב' - אחרת, וכן הלאה. נמצא שכשהאדם עולה ממדרגה למדרגה, הגזירת לא משתנית, למרות שמה שהוא מקבל משתנה. מרן הרב מסביר שכך הדבר בתפילה. התפילה אינה משנה את ההחלטה האלוקית ואת הגזירה האלוקית, אבל היא משנה את האדם שמתפלל, והוא מתעלה, ולכן הוא נכלל כעת בגזירה אחרת. גם לברכה של צדיק יש ערך של תפילה, כאילו הצדיק מתפלל לה' ומבקש על האדם אותו הוא מברך - ובתפילתו הוא מעלה את אותו אדם - ולכן משתנה הגזירה שנגזרת עליו. וודאי שאם אדם מחליט לחוט שהוא יענש (בזה או בבא) מפני שהדבר נעשה בבחירתו והאחריות עליו. יום נעים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il