שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

ארון העדות מצופה זהב

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ד אדר תשע"ב
שאלה
למה ארון העדות עשוי עץ שמצופה זהב? למה הוא לא בנוי כולו זהב?
תשובה
על תכליתו של העץ בארון המצופה מבפנים ומבחוץ שאל ראב"ע (שמות כה, י) ובאמת נשאר בשאלה. רבי אליהו מזרחי (הרא"ם), מגדולי פרשני רש"י, בדבריו לפסוק זה מביא את קושייתו של ראב"ע, ומשיב עליה על פי דברי חז"ל, וזו לשונו: והחכם רבי אברהם בן עזרא טען ואמר: "וְאַחַר שׁעשׁוּ הארון זהב, מה צורך לעץ". וכבר נתנו רז"ל הטעם בזה בתנחומא (תנחומא ויקהל ז) ואמרו, שרמז לנו המקום, שכמו שהארון אף על פי שהעץ נתון בו באמצע, אתה נוהג בו כבוד, שנאמר (דברים י, ב ובבא בתרא יד ע"א): "ושמתם בארון - לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כך אם אתה רואה בני תורה עניים, הוי נוהג בם כבוד, בשביל תורתם". ועוד דרשו רז"ל במכילתא: "למה נעשה מעצי שטים, שהתורה נקראת עץ חיים, שנאמר (משלי ג, יח): 'עץ חיים היא למחזיקים בה' ונתנה בתוכו. ולמה צפהו זהב? לפי שדברי תורה נחמדים מזהב ומפז רב (תהלים יט, יא)". תשובה נוספת יש במהרש"א (חלק חידושי אגדות על מסכת יומא עב ע"ב), שהביא את דברי רא"ם והוסיף: ולפי סוגיית תלמודינו נראה בזה כי גוף הארון של עץ היה דוגמת האדם, כי עץ השדה הוא, וכמו שכתוב 'היש בה עץ' וגו', והיו עוד שני ארונות - מבית ומחוץ - של זהב, לרמוז שיהיה תוכו כברו. על זו הדרך שמעתי פעם, שאע"פ שהציפוי מבפנים ומבחוץ רומז שת"ח צריך להיות תוכו כברו (יומא עב ע"ב), מכל מקום הוא צריך להחזיק את עצמו רק כעץ ולא כזהב. כדאי לראות גם כלי יקר שמות כה, י וכן פרי צדיק לפרשת תרומה (אות ח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il