שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

משה רבנו לא מוזכר בפרשת תצוה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ד אדר תשע"ב
שאלה
למה אומרים שמשה רבנו לא מוזכר רק בפרשת תצוה. חיפשתי גם בפרשת נצבים והוא לא מוזכר ועוד כמה פרשות הוא לא מוזכר אחרי לידתו כמובן, מה הסיבה שככה אומרים?
תשובה
התבוננות במקור האמירה תגלה שאין כאן כל קושי. להלן שני מקורות בהם מופיעה אמירה זו: אמירה זו מובאת בשם הגאון מוילנא ("קהלת יצחק" על התורה לר' יצחק רייטבארד, וילנא תר"ס. מובא בפנינים משולחן הגר"א עמ' קכט ובחומש הגר"א על אתר. וראה דברי "בעל הטורים" על אתר). האמירה המדוייקת היא שמשה - דווקא בפרשה זו אינו מופיע, אף-על-פי שיום הזכרון שלו, ז' באדר, חל בדרך כלל בשבוע תצוה. והתשובה: השם יתברך ויתעלה שמו, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות, ידע מראש כי בז' באדר יסתלק משה רבנו ע"ה, לזאת לא זכר שמו בפרשה הזאת, כדי לרמז על זה. מעין זה יש אצל בעל הטורים (בתחילת פרשת תצוה), וכך כתב: לא הזכיר משה בזה הסדר (רשת תצוה), מה שאין כן בכל החומש (שמות), שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה. והטעם משום שאמר "מחני נא מספרך אשר כתבת" (שמות לב, לב) (ראה זהר פנחס רמו.) וקללת חכם אפילו על תנאי באה (מכות יא ע"א). עיין עוד שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il