שאל את הרב

  • כל השאלות

טבילת כלים בגיגית

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"ה אדר תשע"ב
שאלה
שאלה: במרפסת ביתי היתה מונחת גיגית שהתמלאה ממי גשמים. האם מותר לטבול בגיגית זו כלים שרכשתי מגוי?
תשובה
תשובה בקצרה: טבילה בגיגית לא מועילה להתיר את השימוש בכלים. הרחבה: ראשית נציין את ההלכה שהקונה מגוי כלי אכילה, צריך להטבילם במקוה אע"פ שהם חדשים. (שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף א). אין לטבול כלים בגיגית הנ"ל מהטעמים שנבאר להלן: כמות המים מקוה כשר צריך שיהא בונפח שיכיל 40 סאה מים. מידות הבור המיכל כמות זו הם 60 ס"מ על 60 ס"מ בגובה 180 ס"מ. מסבתר שבגיגית אין מידת נפח זו. מים שאובים יתכן שלמים בגיגית יש דין מים שאובים הפוסלים למקוה. אמנם במקרה זה אף אדם לא שאבם בפועל אך מבחינה הלכתית יתכן שיהיו מוגדרים שאובים. ראה שו"ע יו"ד סימן רא סעיף מא אין טובלים בכלים גם אם שתי הסיבות הנ"ל לא מתקיימות, כגון שהגיגית גדולה מאד, והמים לא מוגדרים שאובים, מכל מקום הטבילה בגיגית לא מועילה משום שיש לנו כלל "אין טובלים בכלים" (שם בשו"ע בסעיף ו). כלומר טבילה צריכה להיות בבור בקרקע ולא בכלי. ראוי לציין שלעומת פסול שאובים שיש אומרים שהוא מדרבנן פסול טבילה בכלים הוא מהתורה (ב"י שם). הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il