שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות הספירה

ספק מה ספרתי בספירת העומר

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ו ניסן תשע"ב
שאלה
שלום אני ספרתי בברכה תשעה ימים כאשר בפועל זה היה 10 ימים, למחרת ביום לא נזכרתי אך בבין השמשות נודע לי כי הייתי צריך לספור 10 (היום שחלף) ולכן מייד אמרתי ללא ברכה. כשבאתי לבדוק מה עושים ראיתי בספר של הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה שאם דבר כזה קרה ממשיך לספור. מובא בקישור הבא: //www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=262&id=288&q=&searchWords=undefined סעיף קטן 7 ציטוט "לדעת רוב הפוסקים, אפילו אם נזכר בבין השמשות וספר, בימים הבאים יוכל לספור בברכה, ואף שבביה"ש יש ספק כפול אם יצא, שי"א שאין יוצאים בספירה שביום, ואפילו אם נאמר שיוצאים ביום, הרי ביה"ש הוא ספק יום ספק לילה הבא. מ"מ כיוון שאין וודאות שלא קיים את הספירה, יוכל לסמוך על דעת רוה"פ הסוברים שמצוות כל יום בפני עצמה, וימשיך לספור בברכה. ועוד שביה"ש לפי מנהגנו, הוא יום גמור לשיטת ר"ת, וכך פסק בשו"ע או"ח רסא, ב, ואף שאין נוהגים כמותו, יש לצרפו לספק לקולא. ואמנם יש מחמירים למעשה, וכ"כ בכה"ח תפט, פג. אבל כאמור לרוה"פ ימשיך לספור אח"כ בברכה, וכ"כ בשואל ומשיב, וביבי"א ח"ד או"ח מג, והלח"ב ו, ז. " אך לאחר זה התעורר בי ספק שיכול להיות שטעיתי וספרתי 9 הוא מכיוון שספרתי פעמיים 8, ועל כך עונה הרב אליעזר באותו הקישור כך , "כל הספקות ממשיך לספור בברכה מי שהתעורר לו ספק שמא שכח לספור יום אחד, יכול להמשיך לספור בברכה, כי רק כאשר ברור ששכח לספור יום אחד חוששים לדעה שאינו יכול להמשיך לספור בברכה. וכן מי ששכח לספור בלילה ונזכר וספר למחרת ביום, אע"פ שיש סוברים שאין יוצאים בספירה שביום, כיוון שיש סוברים שבדיעבד גם בספירת היום מקיימים את המצווה, בימים הבאים יוכל לספור בברכה." שאלתי היא: כאן יש לי פעמיים ספק האחת אולי ספרתי פעמיים 8 והשניה שנזכרתי 10 בבין השמשות (שגם זה פעמיים ספק כפי שמסביר הרב אליעזר מלמד) מה הדין לגבי? ומה הדין אם נזכרתי את ה 10 בבין השמשות רק סמוך לצאת הכוכבים ממש? תודה
תשובה
שלום נראה שאתה יכול להמשיך לספור בברכה. יש להניח שהספק שהתעורר לך שמא ספרת פעמיים שמונה אינו ספק אמיתי ורק התלבטויותיך וספיקותיך גרמו לך להסתפק בזה. מצאנו דין דומה לכך בדין יעלה ויבוא שאדם שתכנן לומר יעלה ויבוא בתפילה ואחרי הרבה זמן התחיל להסתפק שמא הזכיר אינו חוזר ומתפלל וסומך על כך שעשה כפי שתכנן. נרה שגם אם הספק שספרת פעמיים שמונה הוא ספק אמיתי אפשר להמשיך לספור בברכה כיון שבכל ספק בפני עצמו אנחנו מקילים. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il