שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

להפעיל קומקום בשבת על ידי שעון שבת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"א אייר תשע"ב
שאלה
לרב שלום, האם מותר לכוון שעון שבת שקע כך שיפעיל בשבת את הקומקום החשמלי וירתיח את המים שבו, וזאת על מנת להשתמש במים שירתחו לשתיה (הקומקום יכבה מעצמו לאחר הרתיחה)?
תשובה
שלום. הדין בהפעלת שעון שבת המחובר למיחם או קומקום מערב שבת על מנת להרתיח מים בשבת מותר בתנאי שהמים הורתחו לפני שבת. ולצורך בישול תבשיל שלא התבשל לפני שבת ולהניחו מערב שבת על פלטה המחוברת לשעון שבת הדבר שנוי במחלוקת. ועל המיחם ראוי להשים שלט 'לכבוד שבת קודש'. למרות שאפשר לסמוך על ההיתר לשאלתך רבים מחמירים לא הייתי מציע להשתמש בפתרון זה , וראויה השבת שהכול מוכן וערוך טרם כניסת השבת. הרחבת ההסבר לפסיקה: בשו"ת צי"א (ח"ב ו,ז ח"ג יח, ח"ז סימנים טז- יח) דן בשאלה זו ואסר להניח אוכל לא מבושל על פלטה המופעלת ע"י שעון שבת על מנת שיתבשל בשבת תבשיל לח שלא היה מבושל בכניסת שבת. לא מפני שיש איסור בישול, הרי לא נעשתה מלאכה ע"י בשבת, וכליו העושים מלאכה בשבת מובא במשנה שבית הלל מתירין. אך חשש: א. שמא יגיס. ב. אסור להניח קדירה מע"ש דשמא יבוא להניחה בשבת. הרב צבי פסח פרנק זצ"ל חלק עליו וכתב לו: א. אם המכסה מהודק יפה שלא קל לפותחו לא חוששים לשמא יגיס. ב. הטעם השני לאסור שמא יניח סיר שלא מבושל בשבת ,זוהי גזירה חדשה ואין בכוחנו לגזור גזירות. לעניין הרתחת מים בשבת ע"י שעון שבת המופעל מע"ש גם הצי"א מתיר בתשובתו ח"ז, טז וכתב: שהרי במים אין חשש לשמא יגיס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il