שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבועות

מתי אוכלים מאכלי חלב בשבועות?

undefined

הרב בנימין במברגר

א סיון תשע"ב
שאלה
באיזו ארוחה יש לאכול מאכלי חלב בחג השבועות?
תשובה
כמה טעמים נאמרו בעניין המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות. ערוך השולחן (אורח חיים תצד, ה) מביא את הטעם שהתורה נמשלה לחלב ודבש, שנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך". יש אומרים שיש בזה זכר למשה רבינו שביום זה משו אותו מהמים (לאחר שלושה חודשים שאמו הטמינה אותו) ולא רצה לינוק מחלב גויים אלא חלב יהודיות. יש אומרים שחלב בגימטריה ארבעים, זכר לארבעים יום שמשה רבינו עלה להר. ויש גם את הטעם שנצטוו ישראל באותו יום לאכול בשר רק עם שחיטה ומאחר ולא היה להם בשר שחוט וגם היו צריכים להכשיר את כל כליהם, אכלו חלב. אבל הטעם העיקרי הוא הטעם שמופיע ברמ"א (באורח חיים סימן תצד). לחם שאכלו איתו מאכלי חלב אין לאכול איתו מאכלי בשר. נהגו לאכול באותה ארוחה מאכלי חלב ולאחר מכן (לאחר ניקוי טוב של הפה והידיים והחלפת הכלים והמפה) בשר. בשביל הבשר היו מביאים לחם אחר ויצא שהביאו באותה ארוחה שני לחם וזה זכר לשתי הלחם שהקריבו בשבועות בבית המקדש. לפי טעם זה, יש עניין לאכול את מאכלי החלב באותה ארוחה שאוכלים מאכלי בשר. לפי הטעמים האחרים אין חשיבות כלל מתי אוכלים את מאכלי החלב. היום הרבה נוהגים לאכול ארוחה אחת של בשר וארוחה אחת של חלב (ולא באותה ארוחה). יש המקפידים לאכול בשר דווקא ביום מצד השמחה, שאין שמחה אלא בבשר ויין, אבל מי שמתענג בארוחה חלבית אינו צריך לאכול דווקא בשר. למעשה, ניתן לאכול לפי הנוחות המשפחתית. תשובת הרב שמואל אליהו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il