שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ה תמוז תשע"ב
שאלה
במשנה בפסחים, ובהגדה של פסח, אנו אומרים "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". כך גם ספר ישעיה מתחיל בחזון ישעיה, ולא בתחילת התנבאותו. אם כך, מדוע ספר במדבר מתחיל בחודש אייר במקום בניסן, כדי לא להתחיל בגנות של ישראל שלא חגגו במדבר אלא אותו פסח?
תשובה
לשואל שלום, את הזהירות מלפתוח בגנותם של ישראל מוצאים אנו במקומות רבים במקרא. מסיבה זו ספר במדבר מתחיל בחודש אייר כפי שציינת, מסיבה זו אין זכר בתחילת ספר שמות לכשלונם של ישראל בעבודה זרה, אף על פי שאלו פסוקים מפורשים בספר יחזקאל. זו גם הסיבה שספר ויקרא פותח בקרבנות נדבה ולא בקרבנות החובה, וכן הלאה. יוצאת דופן בזה היא הגדה של פסח, שכל עניינה שיר ושבח לה' יתברך על הניסים הגדולים שחולל לעמו בהוציאם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. המהרש"א (בחידושי אגדות לפסחים קטז ע"א) מבאר שסדר ההגדה הוא "מתחיל בגנות ומסים בשבח" כי עניינו של אדם הוא שביום שמחת לבו של אדם יזכור תחילת שפלותו וגנותו, שלא תזוח דעתו עליו. והוסיף: "ומהאי טעמא נמי דורש מ'ארמי אובד אבי', ועל כן בעי לאודויי ולשבוחי טפי". כלומר הקדמת הגנות לשבח בליל הסדר נועדה כדי להגדיל את השבח. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il