שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

איפה המקור ל"תינוק בא לעולם - כיכרו בידו"

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ט תשרי תשע"ג
שאלה
שלום רב, רציתי בבקשה לשאול היכן כתוב שתינוק בא לעולם - כיכרו בידו. וכן למה זה כתוב רק על תינוק ולא תינוקת? מה עם המזונות שלה? תודה רבה מאוד.
תשובה
מקור הביטוי הוא במסכת נדה דף לא, ב: "אמר ר' יצחק דבי רבי אמי בא זכר בעולם בא ככרו בידו, זכר זה כר. דכתיב (מלכים ב ו, כג)" 'ויכרה להם כירה גדולה'. נקבה אין עמה כלום, נקבה נקייה באה. עד דאמרה מזוני לא יהבי לה, דכתיב (בראשית ל, כח)" 'נקבה שכרך עלי ואתנה'. והמהרש"א מסביר, שפרנסת הזכר תלויה בעצמו, מעשה ידיו ומציאתו שייכים לו. אולם באישה, כל מעשי ידיה ומציאתה שייכים לאביה ואחר כך לבעלה. ועוד מביא אפשרות לפרש, שמה שקורה לזכר תלוי במזל שלו ואילו לאישה אין מזל משלה אלא תלויה במזל של הזכר. המהר"ל בחידושי אגדות מסביר את זה באופן מופשט יותר. הזכר בא לעולם בצורה מושלמת, ולכן גם פרנסתו מצויה כבר עם בואו. אולם תוכנת הנפש של הנקבה היא לחפש את ההשלמה ולמלא את החיסרון שבמציאות, ולכן גם פרנסתה מגיעה לאחר ההשלמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il