שאל את הרב

  • הלכה
  • שליח הציבור

טלית לשליח ציבור בערב שבת ובכלל

undefined

הרב עזריה אריאל

ל שבט תשע"ג
שאלה
שבוע טוב ומבורך, רציתי לשאול האם יש לחזן בערב שבת הלובש טלית חיוב לברך? וכן בערבית בימי חול? האם יש חובה ללבוש טלית בערבית? וכן רציתי לשאול לגבי פרשת הציצית האם החזן חיב לנשק את הציצית בפרשת ציצית? ישר כח וכל טוב
תשובה
לשואל, שלום! 1. ברכה על הטלית בערב שבת: בהגדרה, מצוות ציצית נוהגת ביום ולא בלילה. בפירושו של דבר זה יש שתי שיטות בראשונים: האחת, שהקובע הוא זמן הלבישה, האם היא ביום או בלילה (שיטת הרמב"ם), והשניה, שהקובע הוא טיב הבגד, האם הוא בגד שלובשים גם ביום או שזהו בגד המיוחד ללילה (שיטת הרא"ש). שתי השיטות מוזכרות בשולחן ערוך (אורח חיים סימן יח סעיף א), וכתבו הרמ"א שם והמשנה ברורה (סעיף קטן ב) שמחמת הספק ההכרעה היא שמי שלובש בלילה בגד של יום שיש בו ארבע כנפות צריך לשים בו ציצית, אך לא יברך ("ספק ברכות - להקל"). לכן, שליח ציבור הלובש טלית בערב שבת, אם הוא לובש אותה לפני שקיעת השמש, כגון בתפילת מנחה או בקבלת שבת שלפני השקיעה, צריך לברך עליה; ואם לבש אותה אחרי השקיעה - לא יברך (עיין משנה ברורה שם ס"ק ז, לגבי בין השמשות). 2. בערבית של יום חול אין לברך, מהטעם הנ"ל. 3. לבישת הטלית על ידי שליח הציבור איננה נובעת מהחובה ללבוש ציצית אלא זהו עניין של כבוד התפילה וכבוד הציבור, שהשליח שמתפלל עבורם יהיה עטוף בטלית, כדברי הגמרא במסכת ראש השנה (יז ע"ב) "מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור". וכך פסקו המגן אברהם (סימן יח סק"ב) והמשנה ברורה (שם סק"ה) שכל שליח ציבור יהיה עטוף בטלית, אך יש שלא נהגו כך והדבר תלוי במנהג המקום. לכן העובר לפני התיבה צריך לשאול את רב בית הכנסת והגבאים מהו מנהג המקום, ואם המנהג אינו ברור - רצוי להתעטף בטלית. 4. נישוק הציצית בשעת אמירת פרשת ציצית איננו חובה מן הדין אלא מנהג טוב וחיבוב מצווה (שולחן ערוך ורמ"א אורח חיים סימן כד סעיף ד). נהוג שגם שליח הציבור עושה זאת, אבל בתפילת ערבית הדבר אינו נהוג, לא על ידי שליח הציבור ולא על ידי הקהל בציצית שב"טלית קטן" שעליהם, מאחר שהלילה איננו זמן חיוב בציצית, כאמור (כך גם ראיתי בספר 'הלכה ברורה' מאת הרב דוד יוסף, חלק א, קיצור ההלכות עמ' לג סעיף ו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il