שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

תרומות ומעשרות מעלים באדנית חלון

undefined

מכון התורה והארץ

ה תשרי תשע"ד
שאלה
שלום לרב. אחי מגדל בביתו עלי נענע באדנית בחלון (האדנית בנויה כלפי חוץ ונמצאת תחת כיפת השמים). שאלתי היא האם במקרה ומכניסים את הנענע דרך החלון (לא מתוך הערמה אלא מתוך כך שזו הדרך הנוחה וההגיונית ביותר), היא תהיה פטורה לגמרי מהפרשת תרו"מ? ידועה לי ההוראה של הרב להפריש תרו"מ ללא ברכה על נענע ועלי תה הבאים לתת טעם בלבד - האם במצב הנ"ל גם גידולים החייבים הפרשה עם ברכה יהיו פטורים? תודה רבה מראש וכל טוב.
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' עיין ברמב"ם (הל' מעשר פ"א ה"י) שכתב שהגדל בבית חייב במעשרות מדבריהם ומלשונו משמע בין אילן ובין ירק שלא חילק ביניהם. (אמנם תרוץ אחד כתב במהרי"ק שבירק פטור). הפטור של הכנסה לבית הוא דין בקביעות סעודה, דהיינו דבר שאפשר לאכול ארעי בחוץ אם הוא מכניס הבייתה חייב בתרו"מ מיד ואיננו יכול לאכלו ארעי, אבל דבר שגדל בבית ג"כ אסור לאכול ממנו קבע. לכן, באדנית הזאת (אם היא חייבת במעשרות) אפשר לאכול ארעי אבל לא קבע, אם רוצים לבשל את הנענע וכדו' נראה שזה קבע ואין לאכול אלא לאחר הפרשת תרו"מ. אמנם יש שפוטרים בתבלינים כנענע מתרו"מ, אבל לשיטות שחייבים בנענע נראה שגם אם זה גדל באדנית יש להפריש ללא ברכה אם נאכל בצורה מסודרת וקביעות סעודה. אמנם אם מכניס חיטה במוץ שלה (חסרון של גמר מלאכה) כאן יכול להפטר מתרו"מ אם לא יגמור מלאכתו, כגון להאכיל לבהמתו חיטה במוץ שלה. אבל אם יגמור מלאכת החיטה בבית יתחייב. גמר חתימה טובה בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il