Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911773


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911774


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911775


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911776


Varnish cache server

שאל את הרב שבת ומועדים תפילות יום הכיפורים

תהילים ושיר השירים בכיפור

הרב בנימין במברגרז תשרי תשע"ד
4582
שאלה
הם מותר לקרוא תהילים בכיפור? קריאת שמע? האם מותר לקרוא שיר השירים? תיקון הכללי? מה רצוי לקרוא בכיפור?
תשובה
מותר לקרוא תהילים ביום כיפור. קריאת שמע היא חלק מהתפילה ובוודאי שאומרים אותה. גם שיר השירים מותר לקרוא. בכלל, אין איסור ללמוד תורה ביום כיפור ולכן מותר ללמוד או לומר כל תפילה.
עוד בנושא תפילות יום הכיפורים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911777


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17911778


Varnish cache server