שאל את הרב

  • כל השאלות

הורדת כביסה בשבת

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

י מרחשון תשע"ד
שאלה
האם ובאיזה אופן מותר להוריד כביסה מהחבל בשבת?
תשובה
א: בגד רטוב הוא מוקצה בשבת ואסור לטלטלו (סימן שא סעיף מו). ב: בגד שהיה רטוב בשעת בין השמשות בערב שבת, אסור בטלטול כל השבת על פי העיקרון ההלכתי שדבר שהיה מוקצה בתחילת השבת הוא מוקצה לכל השבת. (מ"ב בסימן שח ס"ק סג, אמנם הגרש"ז אויערבך זצ"ל העיר על דברי המ"ב ראה בשש"כ פרק טו הערה ס וכן הגר"ע יוסף זצ"ל בספר לוית חן בסימן לז). ג: אם מדובר באופן שיש סיכוי שהבגד יתיבש במהלך השבת מותר להורידו מהחבל בשבת כדי ללובשו בו ביום (ילקו"י שבת כרך ב עמוד סט ובהערה שם). ד: בגד שהיה יבש בכניסת השבת, נרטב במהלך השבת והתיבש, מותר בטלטול לאחר שהתיבש משום שאין מוקצה לחצי שבת (סימן שי סעיף ג). הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il