שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

כיבוי מנורה במקרר ע"י קטן

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ד מרחשון תשע"ד
שאלה
בני הקטן (כמעט בן 3) הדליק את נורת המקרר בשבת, השארנו את המקרר פתוח. לאחר כמה דקות פתחתי את המקרר עד סופו ואז שוב הוא רץ כדי לכבות את הנורה אמנם לא הראיתי לו שאני רוצה בזה אבל עמדתי מאחורי הדלת והחזקתי אותה עד שהוא כיבה, האם נהגתי כהוגן?
תשובה
הקדמה: מתוך בירור מול השואל, עולה שכך היא השאלה: הילד הקטן הבין מהוריו שעשה מעשה אסור בזה שהדליק את המנורה, ועל כן הוא רוצה לכבותה כדי 'לנקות עצמו' ממעשיו. בידי אבי המשפחה קיימות שתי אפשרויות, שבכל אחת מהן ישנו חסרון: 1) אם יסגור את הדלת כמעט עד לסופה – אבי המשפחה חושש מאוד שבני הבית עלולים במשך השבת לשכוח ולסגור את המקרר לחלוטין. 2)אם ישאיר את הדלת פתוחה לרווחה – הילד הקטן שהדליק את המנורה עלול לבוא ולכבות את המנורה. תשובה בקצרה: יש להשאיר את הדלת פתוחה לרווחה. אם שמים לב שהבן עומד לכבות את המנורה-יש למנוע זאת מבעדו. הרחבה: 1.אם רואים שהבן בא לכבות את המנורה – יש למחות בו מלעשות כן. מרן השו"ע בסימן שמג פסק על פי דברי הרמב"ם שמצוות חינוך כוללת חובת הפרשת הבן מלעשות איסור בשבת. המ"ב שם (ס"ק ג) ביאר שחובה זו אפילו באיסור מדברי סופרים. והוסיף לבאר שגבי איסורי לאווים גיל החינוך הוא מהרגע שהילד מבין כשאומרים לו שאסור לבצע פעולה כל שהיא. נראה אפוא, שילד קרוב לגיל שלוש נקרא שהגיע לגיל חינוך לעניין איסורים, וממילא חובה על האב למנוע בעדו מלכבות את המנורה. אמנם שיטת הר"ן והרשב"א שאם לילד יש צורך אמיתי לעשות איסור האסור רק מדרבנן – לא רק שאין למחות בו אלא מותר לסייע לו לעשות כן. כאמור, השו"ע לא פסק כן אך בשו"ת רע"א כן היקל על סמך שיטה זו. כיבוי מנורה הוא איסור רק מדברי סופרים, כיוון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה – האם יש להקל במקרה שלנו על סמך שיטת הר"ן והרשב"א? התשובה חד משמעית: לא! וזה מפני שהראשונים הנ"ל הקילו רק במקרה בו יש לילד צורך א מ י ת י באיסור, וכמובן שהצורך של הילד "לכפר" על מעשיו על ידי הוצאת המנורה איננו נקרא צורך אמיתי. [ראיה לדבר: על שיטת הרשב"א הקשו מדוע הגמ' בכתובות (ס.) אסרה על ילד בן כ"ד חודש שהפסיק לינוק לשוב ולינוק – והרי אין זה אלא איסור מד"ס. ותירץ הרשב"א (שו"ת הרשב"א ח"א סימן צב) שאף על פי שהילד החליט שהוא רוצה לינוק – אין לו ב א מ ת צורך בהנקה]. 2.עדיף למנוע מכשול מגדולים ולא מקטנים. למרות הכל, כמובן יש להעדיף מצב שעלול להכשיל ילד קטן, מאשר מצב שעלול להכשיל את הגדולים. לכן, כיוון שבעל הבית חושש שאם ישאיר את המקרר סגור כמעט עד לסופו-בני הבית עלולים לשכוח ולסגור את המקרר לחלוטין, במצב כזה עדיף להשאיר את הדלת פתוחה לרווחה גם אם הילד יצליח לכבות את המנורה לפני שיספיקו למונעו מכך. ובעזרת ה' זה הקטן גדול יהיה! הרב עודד מילר כולל הלכה 'ישיבת בית-אל'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il