שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

כדורגל בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ב כסלו תשע"ד
שאלה
האם מותר לשחק כדורגל בשבת על קרקע ? (לא על דשא)
תשובה
אין לשחק כדורגל על קרקע בשבת, בין אם הקרקע אינה מרוצפת ובין אם היא מרוצפת. רק בבית מותר לשחק כדורגל. פירוט: במשחק כדורגל בשבת ישנם כמה בעיות הלכתיות: בעיה הראשונה שנידונת היא 'מוקצה'. בסימן ש"ח (מ"ה) חולקים המחבר והרמ"א האם כדור הוא מוקצה. לדעת המחבר הכדור מוקצה ולדעת הרמ"א אינו מוקצה. סברת המחבר היא שהכדור לא ראוי לכלום ולכן הוא מוקצה מחמת גופו. אך אומרים האחרונים (שבט הלוי, הרב אלישיב זצ"ל) שהיום שהכדורים מראש מיוצרים לצורך משחק אין הם מוקצה שהרי יש להם שימוש. אבל פעם הכדורים היו עשויים מסמרטוטים מזדמנים שאין להם שימוש, ויתכן שגם לא היו כ"כ רגילים לשחק, ולכן אין הם נקראים 'כלי'. לכן היום אין כלל בעיה של מוקצה. עוד עניין המופיע באחרונים הוא 'עובדין דחול'. לשחק כדורגל נראה כזילות בכבוד השבת ולכן אין לשחק. אמנם הרמ"א התיר לשחק בכדור, וכן כתב השו"ע שבחורים הנהנים מקפיצתם ומרוצתם, אבל יש לחלק בין דבר שעושה יותר רעש והמולה המונית ואינו כבוד השבת, לבין דבר שנעשה יותר בנחת ובשקט. אמנם, לשחק בבית מותר כיוון שאינו פוגע בכבוד השבת. הרב שלמה בורנשטין כולל הלכה, ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il