שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

פיטורין של מלמד

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ב כסלו תשע"ד
שאלה
אם אנחנו רוצים לפטר ר"מ ממשרתו, למרות שהוא מלמד טוב באופן עקרוני אך הוא ברמה בינונית, ואנו רוצים להביא משהו ברמה יותר גבוה. אין שום חוזה, האם מותר על פי כף החיים,נג, ס"ק קח שמותר אם נותנים פצויים?
תשובה
שלום וברכה, אין איסור לפטר ר"מ ממשרתו כשהפיטורין נעשים על פי חוקי העבודה הנהוגים במדינה. אמנם אם הוא מלמד במקום מספר שנים, יש מקום להמשיך את עיסוקו באופן שלא יעצור את קידום הלמידה, כיון שאיננו רוצים ליצור מציאות בה זורקים רמי"ם לאחר שהם השקיעו ותרמו לישיבה. 1. השולחן ערוך באורח חיים (סימן נג סעיף כה) פסק שאין לסלק חזן מאומנותו אלא אם כן נמצא בו פסול. מקור הדבר בתשובת רשב"א (ח"ה רפג.) שבמקום שהמנהג להעסיק אדם בתפקיד ציבורי למשך כל זמן שהוא כשיר לעבודה, אין לפטר אותו משום שהדבר יוציא עליו חשד שמצאו בו פסול. בדומה לדין המשנה בגיטין (דף ס עב) אוסרת לשנות את מיקום העירוב ממקום קבוע למקום אחר משום דרכי שלום, ומבארת הגמרא שהחשש הוא שיצא חשד על בעלי הבית הישן. כף החיים כותב שהאיסור שייך בכל עובד ציבור, ולאו דווקא בחזנים, כיון שטעם הדין אינו מצומצם רק לחזנים. 2. הרשב"א כותב שבימיו נהגו למנות אנשים על הציבור לזמן מה, וממילא אין בהפסקת העסקת העובד ציבור חשש ללעז על העובד. בימינו אין מנהג קבוע להעסיק מלמדים למשך כל זמן כשירותם, ולכן אין בכך איסור. 3. מחמת נימוק נוסף אין לאסור את הפיטורין, הגמרא בבבא בתרא (דף כא עא) אומרת שמסלקין מלמד תינוקות טוב מפני מלמד טוב ממנו. הדבר נפסק בשו"ע (יו"ד רמה סעיף יח) וממילא דין מלמדים שונה משאר עובד ציבור, ומותר לפטרם לטובת מלמד טוב יותר. 4. כף החיים כותב שאם מעבירים העובד מתפקידו אך ממשיכים לשלם שכרו מותר לפטרו, נראה טעם ההיתר כיון שניכר הדבר שאין הפסקת עיסוקו מחמת פסול שמצאו בו שאם כן לא היו ממשיכים לשלם לו שכרו. לפי זה, במקום שהמנהג להעסיק עובד למשך כל זמן שהוא כשיר לעבודה, ואין העבודה בתחום לימוד תורה לתלמידים, יש איסור לפטר עובד גם אם משלמים לו פיטורים כיון שאין בכך כדי לבטא שפיטוריו אינם מחמת פסול שמצאו בו. 5. אמנם מהיות טוב, למצוא לר"מ המדובר אפשרות להמשיך ללמד באופן שונה מתפקידו הנוכחי, כך שלא יעצור את התקדמות הלמידה בישיבה, ויחד עם זה לא ייפגע מפיטורים. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il