שאל את הרב

  • הלכה
  • הפרדת הכלים

דיני מדיח כלים

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ב כסלו תשע"ד
שאלה
הבנתי כי אסור להכניס למדיח כלים חלביים ובשריים יחד, 1. מה לגבי כלים שהם פרווה? אם הכנסתי כלי פרווה יחד עם כלים בשרים הוא הופך לבשרי? 2. האם מותר להכניס למדיח עם כלים בשריים כוסות זכוכית שהיה בהם חלב? הרי הכוסות זכוכית אבל במדיח יש גם צלחות קרמיקה וסכום בשרי.. תודה רבה
תשובה
1. הכלי ישאר פרווה. 2. אין לעשות כך. הרחבה: מהתורה אסור לבשל בשר עם חלב וכן אסור לאכול או להנות מתבשיל כזה (קידושין נז:) לא רק תערובת של חלב ובשר ממש אסורה מהתורה אלא גם אם התערב הטעם שלהם, כגון שבישלו בשר במים ואח"כ הוציאו את הבשר והוסיפו למים חלב – גם מעשה הבישול וגם התערובת אסורים מהתורה (חולין קח.) לאור זה פוסק השו"ע (צה, ג) שאם הודחו קערות בשריות עם חלביות במים חמים שהיד סולדת בהם ובקערות היו שאריות אוכל או שומן – הכל נאסר אלא אם כן יש בכלי שמדיחים בו פי שישים מים מנפח הקערות. כמו כן, אם מדיחים כלי בשר אחר כלי חלב או להיפך, קיימת בעיה כיון שכשמכניסים את הכלים למדיח יש עליהם שייר אוכל (חלבי או בשרי) וכאשר המכונה שוטפת את הכלים במים חמים מאד – האוכל ניתז על גבי הדפנות, רשתות וכו´ של המדיח והטעם נבלע במכונה, והיא נהפכת לחלבית או בשרית, ואח"כ כשבאים להדיח כלים הפוכים מהקודמים יש חשש שהטעם הבלוע במדיח יבלע לתוך הכלים ויאסרם. ולכן: א. רבו הפוסקים האוסרים להכניס למכונת השטיפה כלים חלביים ובשריים בעת ובעונה אחת. ישנה אפשרות להגיע בפעולות אלו לאיסורי תורה גם אם אינו מתכוון ולהטרפת הכלים. (אגרות משה, כשרות ושבת במטבח המודרני). ב. יש שהתירו לשטוף כלי בשר אחר כלי חלב ולהיפך בתנאים הבאים: (ספר הכשרות כהלכה) א. יש לנקות את המדיח מכל שיירי האוכל הנקלטים ברשתות והמסננים. ב. אם אפשר יש להחליף את הרשתות בין בשר לחלב. אם אי אפשר יש לשוטפם היטב. ג. יש לחכות 24 שעות בין בשר לחלב. ד. להפעיל ללא כלים רק עם סבון ומים חמים לפני השימוש. בשעת הדחק אפשר לנהוג על פי סעיפים א' ו-ד' בלבד. הכנסת כלי פרווה יחד עם כלים בשרים - במדיח יש חומרי נקוי, דהיינו שגם אם היתה בליעה כל שהיא, היא היתה פגומה ולכן הכלי ישאר פרווה. הכנסת כוס זכוכית שהיה בהם חלב למדיח שיש גם צלחות קרמיקה וסכום בשרי – כמבואר לעיל אין לעשות ולנהוג כך. [ואף שמעיקר הדין זכוכית אינה בולעת (שו"ע או"ח, סוף סי' תנ"א), ואף הרמ"א שהחמיר י"א שחומרתו היא רק לאיסור חמץ, מכל מקום הכלים הבשריים יאסרו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il