שאל את הרב

  • הלכה
  • כשרות רגילה לעומת מהדרין

כשרות מהדרין במוצר חלב עם דגים

undefined

הרבנות הראשית לישראל

ט"ו טבת תשע"ד
שאלה
בתשובה לשאלה על כשרויות נאמר כי "לאחרונה יובא מוצר מספרד ע"י נסטלה המכיל ג’לטין דגים בכשרות למהדרין" האם שילוב של דגים במוצר חלבי אינו פוסל אותו מ"המהדרין" לפי חלק מהדעות (חלק מהספרדים - אשר אינם אוכלים חלב ודגים)? תודה
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה נכון שיש שלא אוכלים מוצרי חלב עם דגים בגלל דברי הבית יוסף בפירושו לטור (יורה דעה פ"ז):"אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה" וכן כתב רבינו בחיי (משפטים) והלבוש. אולם בשולחן ערוך (שם ג') פסק:" אבל דגים (בחלב) אין בהם איסור אפילו מדרבנן". הטורי זהב (ג) והדרכי משה (על הטור) סוברים שבבית יוסף נכתב בטעות דגים בחלב וצריך להיות כתוב דגים בבשר. וכן השפתי כהן (ה') סובר שאין איסור לאכול דגים בחלב וכן הם נוהגים. וכן פסק בפתחי תשובה (שם ט') שמתוך שכולם מבשלים (ולא ניזוקים) סימן שמותר. לעומתו כף החיים (שם כ"ד) אוסר כי חושש לסכנה כי אין ראיה שבמקום אחד לא ניזוקים אולי אויר של מקום אחר יגרום להיזק. אולם גם המחמירים לא לאכול דגים עם חלב יכולים לאכול מוצרי חלב שיש בהם ג'לטין דגים כי חל שינוי מהותי בהרכב החומר בתהליך יצירת הג'לטין לכן גם אוכלים מוצרי חלב עם ג'לטין מעצמות יבשות של בשר. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il