שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על תות ובננה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו טבת תשע"ד
שאלה
בס"ד ידוע ההלכה שאין מברכים שהחיינו על בורא פרי האדמה. האם הדין גם על תות שדה ועל בננה שברכתם האדמה שניכר בהם ומתחדשים מידי שנה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' כידוע המ"ב (סי' רכה ס"ק יח) מביא בשם השל"ה שאין לברך שהחיינו על ירקות, אולם המעיין בדברי השל"ה (שער האותיות) יראה שהוא דן על ירקות שיש חשש שמא יטעו בני אדם בין חדש לישן, ומשמע שבדבר שניכר ההבדל יש לברך שהחיינו, (עיין בבאור הלכה סי' רכה אות א ד"ה פרי). אמנם היו בין חכמי אשכנז שפקפקו (ערוך השלחן רכה, יב) אבל להלכה למעשה כל פרי חשוב וידוע שהוא חדש יש לברך, ונראה שתות שדה הוא מהפירות החשובים שאפשר לברך שהחיינו. לגבי בננה היא נמצאת כל השנה מחממות וכדו' (כמעט), על כן נראה שאין לברך שהחיינו. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון האם מברכים שהחיינו על אבטיח?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il