שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

מנה חמה בשבת וקומקום על פלטה

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ג שבט תשע"ד
שאלה
שלום האם מותר בשבת להניח קומקום מים קרים על גבי כלי שמונח על הפלטה? האם מותר לערות מים חמים בשבת על מנה חמה? תודה.
תשובה
שלום וברכה! א) אסור. ב) אסור לערות מים חמים לתוך מנה חמה, הן מתוך כלי ראשון והן מתוך כלי שני. בהרחבות יבואר שברוב "המנות החמות" ישנה בעיה של מלאכת "לש" בתהליך ההכנה. על כן ככלל יש להימנע מהכנת מנה חמה בשבת, ו"מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת". יישר כח על הזהירות בשמירת השבת! הרחבות. א) האיסור להניח קומקום על גבי כלי העומד על הפלטה: אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת היא מלאכת בישול, ובכללה בישול מים קרים. כמו כן, במקום שבו המים עלולים להגיע לידי בישול – חכמים אסרו להניחם אפילו לזמן קצר, שמא האדם ישכחם שם והם יבואו לידי בישול (שולחן ערוך סימן שיח סעיף יד). על כן, כיוון שהמים יכולים להגיע למצב של "בישול" גם כאשר הקומקום לא מונח ישירות על גבי הפלטה – יש איסור להניחם שם אפילו לזמן קצר. ב) האיסור לערות מים חמים לתוך מנה חמה. להלכה נפסק (שם, סעיף ט) שעירוי מתוך כלי ראשון מבשל. על כן אסור לערות מכלי ראשון לתוך מנה חמה שבתוכה ישנם רכיבים שונים שמעולם לא בושלו. וכן פעמים רבות ישנם שם אטריות שבבישולם ישנו איסור "בישול אחר אפייה" (האסור לדעת הרמ"א, ויש אומרים שאסור אף לדעת מרן השו"ע). כמו כן אסור לערות על המנה מכלי שני, כיוון שלדעת המשנה-ברורה (שם, ס"ק מב) יש להחשיב חלק מרכיבי המנה כקלי בישול המתבשלים אף על ידי כלי שני. ג) הכנת מנה חמה בשבת. כאשר רוצים להכין מנה חמה בשבת יש ליזהר משתי מלאכות: מלאכת מבשל ומלאכת לש. ונפרט: 1. כיצד נמנע מ"מלאכת מבשל"? תכולת המנה החמה תינתן לתוך מים חמים הנמצאים בכלי שלישי [דהיינו: לערות מים ממיחם מים לתוך כלי, מתוך כלי זה לערות את המים לתוך כלי אחר-ורק לתוך אותו ה"כלי האחר" ניתן להכניס את תכולת המנה החמה]. 2. כיצד נמנע מ"מלאכת לש"? הדבר תלוי בסוג המנה החמה: א) אם מדובר על מנה נוזלית כמו מרק – אין שום סייגים מצד מלאכת לש אלא רק מצד מלאכת מבשל. ב) אם מדובר שהמנה תהפוך לעיסה רכה : יש צורך לעשות שינוי בדרך ההכנה ולתת את התכולה לתוך המים – דבר שנעשה כבר בלאו הכי כיוון שנותן את התכולה לתוך ה"כלי השלישי" כדי להימנע מ"מלאכת מבשל". כמו כן לאשכנזים יש צורך לבחוש בשינוי, דהיינו לבחוש בקווים ישרים "שתי וערב" במקום לערבב בעיגול כדרך העולם. ג) כאשר המנה הופכת לבלילה עבה – למעשה אין היתר להכינה בשבת. בפועל, כיוון שפעמים רבות קשה מאוד להגדיר האם המנה החמה מוגדרת כבלילה "עבה" או כ"רכה" – יש להימנע מלהכינה בשבת. הרב עודד מילר כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il