שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

המתנה למונית וירידה מהמונית בפקק

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ו אדר א' תשע"ד
שאלה
יוצא לי להשתמש הרבה במוניות ויש לי שתי שאלות שתמיד אני מסתפק מה לעשות: 1. התקשרתי לתחנת מוניות להזמין מונית והמוקדן אומר "אצלך תוך שלוש דקות". כמה זמן אחרי שעברו השלוש דקות אני צריך להמתין, והאם יש חובה להתקשר להודיע להם שהלכתי? מצד אחד הרבה פעמים הם סתם אומרים זמן, והם יודעים שהמונית לא תגיע תוך שלוש דקות. אם הוא היה אומר לי שזה עשר דקות לא הייתי מזמין והייתי הולך קצת כדי להגיע לכביש ראשי ותופס מונית מזדמנת. מצד שני, יכול להיות שהנהג ויתר על נוסע אחר בשבילי ופשוט נתקע בפקק. 2. הזמנתי/עליתי על מונית כדי להגיע לכתובת מסויימת ובאמצע הנסיעה נתקענו בפקק ארוך. האם מותר לשלם על הנסיעה עד כה ולרדת מהמונית או שצריך לשלם לו גם על הפקק? מצד אחד עליתי על המונית כדי להגיע מהר ועכשיו יותר מהר ללכת ברגל. גם אין לי סיבה לשלם סכום נכבד על עמידה בפקק. מצד שני, אני הכנסתי אותו לפקק והוא לא יכול לקחת נוסעים אחרים.
תשובה
הזמנת מונית נחשבת שכירות של נהג עם רכב שיסיע אותך. ובכל דיני שכירות הפועלים ההלכה אומרת שהולכים אחר מנהג המדינה שהתפשט ברחבי המדינה, קרי הנוהג המקובל באותו תחום (עיין ברמ"א חושן המשפט סימן של"א סעיף א' ), ובענין שלנו, בין נהגי המוניות. לכן, כל שאלה על האופן המוקבל במדינה בדבר שכירות המוניות יש לברר תחילה את מנהג המדינה,דבר זה ניתן לבדוק ב"איגוד נהגי המוניות" או בבדיקה בכמה תחנות מוניות באזורים שונים. אם אין מנהג שהתפשט, ישנם כללים הלכתיים בדיני פועלים, ונבאר אותם להלן: יש כלל בדיני שכירות פועלים שפועל שיצא ממקומו לכיוון מקום העבודה שאליה הוא נשכר הרי הוא כמי שהתחיל בעבודה והמבטלו הרי הוא מזיקו, מיהו כל זה דווקא כאשר הוא לא יוכל למצוא עבודה אחרת ואז הוא מתחייב לשלם לו דמי פועל בטל, סכום שהפועל היה מעדיף לקבל ולא לעבוד באותו היום/השעה, שזהו סכום הנמוך מהשכר שהיה מקבל אם היה עובד ממש (רא"ש בבא מציעא פרק ו' סימן ב' . שולחן ערוך, חושן משפט סימן של"ג סעיף ב). לנידון שאלתך 1.נראה שביטול המונית שיצאה לקראתך יוצרת נזק מסויים אך ברוב גדול מהמקומות ישנה סבירות גבוהה שנהג המונית ימצא נסיעה נוספת תוך כמה דקות אבל אין ספק שיש כאן הפסד מסויים, אם כל זה שקשה להעריך בדיוק את סכום ההיזק. לכן נראה לעניות דעתי שאם סדרן המוניות אמר בטלפון שהמונית תגיע בעוד שלש דק' אם עבר זמן כפול מזה כבר אינו חייב להמתין אך פחות מכך יש כאן ספק היזק וראוי להקפיד בשביל לא להכנס לחשש מזיק 2. לכאורה נראה שישנו הבדל בין אם נקבע סכום כולל לנסיעה שיוצאת ממקום אחד למקום שני, לבין אם תשלום הנסיעה נערך על ידי המונה שמשקלל גם את זמן הנסיעה וגם את המרחק. אם על ידי מונה, האדם משלם על כל קלומטר ועל כל דקה ולכן נראה לענ"ד שהוא יכול לבקש לרדת היכן שירצה וישלם כפי מי שמנה המונה, אמנם אם הוא קבע מחיר כולל לנסיעה ממקום פלוני למקום פלוני הרי הפועל, נהג המונית, נשכר לכל המלאכה והפסקת המלאכה באמצעה הרי היא יצירת היזק ולכן נראה לענ"ד שבמקרה כזה צריך לשלם את כל הסכום
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il