שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

מי חייב קרבן פסח לפי מקום מגורים

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז ניסן תשע"ד
שאלה
האם החובה לקרבן פסח היא שייכת לכל תושבי ישראלי או רק לבני ירושלים במובן של אלו שבחרו לגור קבוע או זמנית לתקופת הרגל בירושלים. האם יש חובה לעליה לרגל בכל אחת משלוש רגלים או רק פעם בשנה ? האם קרבן פסח במועד הוא חובה לכל אחד מעם ישראל אפילו שגר בחיפה או אילת לבא בירושלים לרגל כדי להשתתף בחבורה ?
תשובה
לשואל, שלום ומועדים לשמחה! החובה לעשות את קרבן הפסח, ולעלות לרגל בכל אחד משלושת הרגלים (עיין הלכות חגיגה פרק א הלכה א), מוטלת באופן עקרוני על כל ישראל באשר הם. אמנם נאמר שמי שהיה ב"דרך רחוקה" יעשה את הפסח השני במקום הראשון, ועל פי ההלכה "דרך רחוקה" מוגדרת כחצי יום הליכה מירושלים; אך לדעת רוב הראשונים והאחרונים נראה שגם מי שבדרך רחוקה חייב לבוא לירושלים ולעשות את הפסח, אלא שאם נמנע מכך - אינו חייב כרת. יש אומרים שמי שגר בחו"ל פטור מלעלות לרגל ומלעשות את הפסח, ולפי דעה אחרת מי שגר במרחק שלושים ימי הליכה מירושלים פטור ממצוות אלו. להרחבה על נושא זה עיין בספרנו 'שערי היכל' על מסכת פסחים, מערכה א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il