שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

קדיש למתפלל ביחידות

undefined

הרב יצחק בן יוסף

א שבט תשע"ה
שאלה
בסידורי הגאונים, מופיע נוסח של קדיש למתפלל ביחידות. ראיתי שמופיע גם בסידור תכלאל של עדת התימנים. האם למעשה נהגו לאומרו? אם לא - למה? תודה. דוגמא מסידור רב עמרם גאון לקדיש וברכו של יחיד: ------- קדיש ליחיד. על הכל יתגדל וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מלכי המלכים הב"ה. בעולמות שברא העולם הזה והעולם הבא. כרצונו וכרצון כל עמו ישראל. צור העולמים אדון כל הבריות אלוה כל הנפשות היושב במרחבי מרום השוכן בשמי שמי קדם, קדושתו על כסא הכבוד וקדושתו על החיות, ובכן יתקדש שמו בנו לעיני כל חי ונאמר לפניו שיר חדש ככתוב שירו לה’ שיר חדש כי נפלאות עשה +תהלים צ"ח, א’+ ונאמר שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרוכב בערבות ביה שמו +תהלים ס"ח, ה’+ ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו, כמו שנאמר כי עין בעין יראו בשוב ה’ ציון +ישעיה נ"ב, ח’+. ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדו כי פי ה’ דבר +ישעיה מ’, ה’+. ועתה יגדל נא כח ה’ כאשר דברת לאמר +במדבר י"ד, י"ז+ ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור +שמות י"ז, ט"ז+. זכור רחמיך ה’ וחסדיך כי מעולם המה +תהלים כ"ד, ו’+. קולי אל ה’ אקרא ויענני מהר קדשו סלה +תהלים ג’, ה’+. ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר +ישעיה מ"ב, כ"א+. ברכו ליחיד. ברכי נפשי את ה’ וכל קרבי את שם קדשו. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מלכי המלכים הב"ה. ומרומם על כל ברכה ותהלה. שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרוכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו, שהוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלהים. בשכמל"ו.
תשובה
לא שמעתי או ראיתי שאומרים זאת, אין בכך פסול. אך זה לא קדיש
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il