שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

הלכות חזרת הש"ץ

undefined

הרב חגי לרר

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
1. האם מותר להאריך בתפילה ואני יודע שהאיש שלפניי שיושב בכיסא הוא לא יקום מההלכה הזאת שאסור לשבת 4 אמות לפני המתפלל? 2. האם צריך לקום 4 אמות לפני התפלל גם אם אני יושב נגיד ליד איזה רב וזה לא מפני כבודו לקום בגללי או שעדיין צריך לקום? 3. אני שמעתי הלכה שאם יש ציבור 10 אנשים ואחד מאריך התפילה אז בשעת הדחק אפשר לעשות חזרה ב-9 אנשים כי האריכות בתפילה זה אונס בשבילו , ואם כן אז בכל מקום זה נחשב אונס או רק בגל שהוא מאריך לפעמים? אבל אם הוא מאריך כל יום זה גם נחשב אונס בשבילו? תודה
תשובה
1. השו"ע באו"ח סימן ק"ב דן באיסור הנ"ל שאסור לישב ד' אמות לפני או בצידי המתפלל. ישנם שם כמה דעות מתי ניתן להקל ולשבת בסביבת המתפלל .למשל י"א שאם זה שיושב מתפלל ולא סתם יושב שם, או לומד תורה, או זקן או חלוש, אין איסור לישב שם. אמנם לכתחילה עדיף לא לסמוך על קולות אלו במיוחד אם יושב ממש לפני המתפלל. אך במקרה זה שאתה מאריך בתפילה וזה שלפניך יושב, א"א לומר שעובר על ההלכה כי יש דעות מקילות. לכן כיווןן שהנך רוצה להאריך בתפילה אין צורך לקצר מפני שהאדם שלפניך אינו עומד. אמנם אם תרצה לזוז קצת הצידה ולהתפלל במקום אחר רק תפילת עמידה זה פיתרון טוב, אך אין זה חיוב כיוון שכל אחד יש לו את מקומו הקבוע שיש ענין להתפלל שם. 2. גם על הרב יש חיוב לקיים הלכה זו ואין זה חלילה מפחית מכבודו. 3. בשו"ע באו"ח נה,ו כתוב "ואם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו ואינו יכול לענות עמהם, או שהוא ישן, אפילו הכי מצטרף עמהם". ומשמע שכל דבר שבקדושה מצטרף עימהם אף שלא יכול לענות עימהם. ומעיר המ"ב ס"ק לב שה"ה שיש יותר מאחד שלא יכול לענות עימהם ובלבד שיש רוב מנין שעונה. ויש מחמירין ביותר מאחד. ואף חזרת הש"ץ לפי"ז ניתן לעשות ברוב מנין שעונה ןלמחמירין תשעה שעונין. אמנם בסימן קכד כתב השו"ע " כשש"צ חוזר התפלה, הקהל יש להם לשתוק ולכוין לברכות שמברך החזן ולענות אמן; ואם אין ט' מכוונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה..." וכבר עמדו על זה האחרונים שיש כאן סתירה לכאורה ממה שכתב קודם בסימן נ"ה. ואחד החילוקים הוא שבסימן נ"ה מתייחס השו"ע לשאר דברים שבקדושה ובסימן קכ"ד מתייחס לחזרת הש"ץ שצריך תשעה שיענו. ןלכן כתבו האחרונים שלחזרת הש"ץ לכתחילה עדיף שיענו תשעה אך בשעת הדחק ובשעת צורך, שיש למשל מנין מצומצם והציבור ממהר אפשר לסמוך על עיקר הדין שיענו שמונה או אפילו רוב מנין. ולכן מנין כזה שיש אחד שמאריך אפילו בקביעות לרוב האנשים שם זה נקרא שעת הדחק ומקום צורך ולכן אפשר להתחיל את החזרה כאשר הוא עדיין מתפלל. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il