שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

מקלחת בתשעת הימים לצורך "דייט"

undefined

הרב שמואל אריאל

ד אב תשע"ה
שאלה
אולי מנהג העולם הוא לעשות בלי לשאול. או שהתשובה ידועה ולא ידעתי איפה לחפש, אבל ראיתי שההלכה לגבי מקלחת בתשעת הימים הוא לעשות את המינימום כדי לא להפריע לאנשים בריח רע או להיות מוטרד ברמה של - לא מצליח להרדם. אבל, מה אם יש לי "דייט" בתשעת הימים? חשוב להיפגש לפחות פעם בשבוע, ואני רוצה לעשות רושם טוב, ואפילו להיראות במיטבי - האם מותר לחפוף וכו’ לא רק בשביל המינימום אלא גם בשביל טיפוח?
תשובה
שלום וברכה! לא מצאתי בפוסקים התייחסות ישירה לשאלתך, אבל נראה שהדבר מותר: ראשית, יש לשים לב ליסודות הדין: איסור הרחצה בימים אלו אינו מדין הגמרא אלא מן המנהג, וסיבתו היא כדי להימנע מתענוג. משום כך הפוסקים הקלו בדין זה כאשר הרחצה נעשית לצורך ולא לתענוג. וה"צורך" אינו רק במקרים קיצוניים כפי שתיארת (ריח רע, או חוסר יכולת להירדם), אלא גם בסתם מציאות של זיעה או לכלוך שמצריכים רחיצה, כל שהרחצה נעשית לניקיון ולא לתענוג. וכיוון שהדבר תלוי בצורך, מסתבר שבמקרה כזה אכן גם רחצה יותר יסודית ומטפחת תיחשב כצורך והיא מותרת. כאמור, לא מצאתי התייחסות ישירה לנושא הרחצה בתשעת הימים לצורך כזה, אבל בפוסקים יש כמה התייחסויות לדינים מקבילים, שבהם הקלו לצורך שידוכים, אפילו בדברים שאסורים לשאר האנשים מן הדין ולא רק מן המנהג: בעניין אבלות רח"ל, מצינו שבחורה בגיל נישואין מותר לה להתקשט (שו"ע יו"ד שפ"א, ו - שם אמנם לא הותרה רחיצה, אבל אין מדובר שם במפגש זוגי אלא בסתם היראות בפני אנשים; ועוד, ששם הרחיצה אסורה מן הדין ולא רק מן המנהג). לגבי תשעת הימים - כמה פוסקים התירו לבישת בגדים מכובסים ואף חדשים בימים אלה, לצורך פגישות שידוכים (פסקי תשובות תקנ"א, יז, והע' 111), אף שאיסורים אלה הם מן הדין, וקל וחומר לרחצה שאסורה רק ממנהג. וממילא, מסתבר שגם בענייננו יש להתיר את כל מה שנצרך להופעה הראויה למפגש. אלא שיש לעשות את הרחצה באמת באופן שיענה על הצורך ולא באופן שמוסיף תענוג, הן מצד חום המים והן מצד אורך הרחצה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il