שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

ברכה ראשונה לשתית מים תוך כדי סעודה

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח אב תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, אדם שברך המוציא וקבע סעודתו ובמהלך הסעודה רוצה לשתות מים. האם חייב לברך שהכל על המים או כל הסעודה נפטרת בברכת הפת כולל השתיה. וכן אם עבר זמן ושוב שתה האם חיב שוב בברכה? והאם שונה הדבר אם עשה קידוש לפני הסעודה וברך על היין? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה! מי ששותה מים בסעודה אינו צריך לברך עליהם, בין בסעודה רגילה ובין בסעודה שלאחר הקידוש. הרחבה: לגבי שתיית מים בתוך הסעודה, ישנן כמה דעות בראשונים, האם צריך לברך ברכה ראשונה או לא. למעשה פוסק השולחן ערוך (קע"ד, ז) שאין צורך לברך, משום שברכת הפת פוטרת גם את השתייה שבאה כחלק מן הסעודה. אלא שהשולחן ערוך מוסיף, שמי שרוצה להסתלק מן הספק ישתה מים לפני תחילת הסעודה ויברך עליהם, ויתכוון בברכה זו לפטור גם את המים שישתה בתוך הסעודה. כפי שעולה מלשונו של השולחן ערוך, הנהגה זו אינה מן הדין אלא תוספת חומרא. למעשה, גם פוסקים אשכנזים (הרמ"א) וגם ספרדים (ילקוט יוסף) מעידים שלא נהגו בחומרא זו, אלא סומכים לכתחילה על הדעה שנפסקה להלכה, שברכת המוציא פוטרת גם את המים ששותים במהלך הסעודה. כאשר מדובר בסעודה שנפתחה בקידוש, אז ודאי אין צורך לברך על המים, שכן היין של הקידוש פוטר כל משקה ששותים בסעודה (עיין שולחן ערוך קע"ד סעיפים ב', ד'; משנה ברורה שם סוף ס"ק ל"ט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il