שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

הוספת עולה אחרי סיום הקריאה

undefined

הרב שמואל אריאל

ב אלול תשע"ה
שאלה
בעל קורא סיים את קריאת התורה ונזכרו שיש הוספה של עולה. האם ניתן להוסיף עלייה? מה דין אמירת החצי קדיש?
תשובה
שלום וברכה! בעניין זה יש מחלוקת בין השו"ע (מנהג הספרדים) והרמ"א (מנהג האשכנזים): לדעת השו"ע (או"ח רפ"ב, ב), ניתן להוסיף עלייה גם כאשר העולה הנוסף אינו קורא פסוקים חדשים אלא חוזר על מה שכבר קראו לפניו. הילקוט יוסף (קל"ה, כו) אומר שלכתחילה עדיף שלא לעשות כך אלא לקרוא לכל עולה פסוקים שטרם נקראו, אבל בשעת הצורך אפשר גם לחזור על הפסוקים שכבר נקראו. לפי זה, במצב שתיארת ניתן להוסיף עוד עלייה, ולקרוא שוב את הפסוקים האחרונים של הפרשה. אחרי העלייה הזו יאמרו חצי קדיש ויקראו את המפטיר. לעומת זאת, לדעת הרמ"א (או"ח שם) אין לעשות כך, אלא בכל עלייה יש לקרוא פסוקים חדשים, שטרם נקראו. רק בשמחת תורה נהגו לחזור על הקריאה שוב ושוב כדי להעלות עולים נוספים. המשנה ברורה (שם ס"ק י) מביא מחלוקת האם ניתן לעשות כך במקרה של חתונה, וגם במקרה כזה מסקנתו היא שלא להוסיף עלייה שאין בה פסוקים חדשים. לפי זה, במצב שתיארת אין להעלות עולה נוסף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il