שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

האם מותר למבוגר לעשות מתח בשבת?

undefined

הרב שמואל אריאל

ה אדר א' תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול האם מותר לאדם מבוגר השומר על בריאותו ואף נהנה מכך לעשות עליות מתח בשבת על מוט המותקן בתוך ביתו ועושה זאת בצנעה? יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה! השולחן ערוך (ש"א, א-ב) פוסק שאסור לעשות פעילות גופנית מאומצת בשבת, כגון ריצה וקפיצה, אולם בחורים שמתענגים בריצתם וקפיצתם מותר להם לעשות זאת. כמובן, אין זה חילוק דוקא בין צעירים למבוגרים, אלא החילוק הוא בין מי שנהנה מן הריצה למי שאינו נהנה, ולפיכך באופן עקרוני גם אדם מבוגר מותר לו לרוץ ולקפוץ כאשר הוא נהנה מכך. אולם כאשר מדובר על מי שנהנה מן הפעילות הגופנית, אין הכוונה לפעילות שנעשית לצורך בריאות וכושר, שהאדם חש סיפוק מהקפדתו על שמירת הבריאות או מן ההישגים שאליהם הוא מגיע. הכוונה היא לפעילות שהאדם נהנה ממנה עצמה ולא מתוצאותיה, כגון משחקי תופסת וכדומה, שעצם הפעילות היא המהנה. כך למשל, גם מי שרץ כדי להגיע למקום מסויים, נהנה מן התוצאה שהוא מגיע לשם מהר, ואף על פי כן הדבר אסור, כיוון שזו ריצה שנועדה להשיג תועלת ואין בה תענוג מצד עצמה. וכך גם ההתעמלות לשם הבריאות - לרוב האדם אינו נהנה מן הפעילות עצמה אלא חש סיפוק מתוצאותיה, ובאופן זה אין זה בכלל ההיתר של פעילות גופנית שיש בה עונג שבת. אולם אם באמת האדם נהנה מן ההתעמלות עצמה, הדבר מותר (עיין שמירת שבת כהלכתה ט"ז, מ', והערה ק"ו). [יש להעיר עוד, שהילקוט יוסף (ש"א, ח) מתיר מעיקר הדין תרגילי התעמלות, כל שאין הכוונה להזיע, על פי דברי השו"ע בסימן שכ"ח סעיף מ"ב. אבל לענ"ד פשט השו"ע הוא שאלו שני דינים נפרדים, ובסימן ש"א הנ"ל נאסרה פעילות מאומצת גם אם אין הכוונה להזיע. ובכל אופן, גם הילקוט יוסף כותב שראוי להחמיר בכך.]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il