שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

"יהרג ואל יעבור"

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ל אדר א' תשע"ו
שאלה
יש 3 מצוות שהם "יהרג ואל יעבור" שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה למה דווקא המצוות האלה?
תשובה
לשואל שלום, החומרה היתרה של עבודה זרה מבוארת בדברי בעל "משך חכמה" (דברים ה, כד). לדבריו, לא משום חומרת המצוה או קלותה אומרים בה "יהרג ואל יעבור", אלא בגלל שהיא נמנית בין שני הדברות הראשונים שנאמרו מפי ה'. בחלק זה של מעמד הר סיני עלו כמעט לדרגת מלאכים והדיבור הזה נקבע עמוק עמוק בשבילי נפשו ומסילות לבבו של כל יהודי. ועדיין עלינו להבין מהי החומרה היתרה של איסור עבודה זרה עד שנבחר להיות הדיבר השני שבעשרת הדברות. ועיין ב"ספר החינוך" (מצוה כה) שכתב: ידוע הדבר ונגלה לכל, כי האמונה הזו (במציאות ה') יסוד הדת, ואשר לא יאמין בזה כופר בעיקר ואין לו חלק וזכות עִם ישראל. ע"כ. ובאשר לחומרה הנוראה שבעוון גילוי עריות כתב (מצוה לה): ה' ברוך הוא רצה שיהיו כל עניני עולמו עושין פירותיהן כל אחד ואחד למינהו ולא שיתערבו מין במין אחר. וכן רצה שיהיה זרע האנשים ידוע של מי הוא ולא יתערבו זה עם זה. ועוד ימצאו כמה הפסדין בניאוף שתהיה סיבה לבטל כמה ממצוות האל עלינו, שציוונו בכבוד האבות ולא יוכרו לבנים עם הניאוף. ועוד יהיה כשלון במה שנצטווינו גם כן שלא לבוא על האחות ועל הרבה נשים, והכל יעקר בסיבת הניאוף, שלא יכירו בני אדם קרובותיהן, מלבד שיש בענין הניאוף עם אשת איש צד גזל שהוא דבר ברור שהשכל מרחיקו, גם כי הוא סיבה לאיבוד נפשות, כי ידוע הדבר בטבע בני אדם שמקנאים על ניאוף בת זוגם עם אחרים, ויורדין עם הנואף עד לחייו, וכמה תקלות מלבד אלה. ע"כ. וראה גם מה שכתב בטעם איסור קרובות (מצוה קצ). באשר לאיסור שפיכות דמים, הדבר פשוט, שכן בלעדיו החברה כולה לא יכולה להתקיים. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il