שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

משמעות חינוכית שפוך חמתך

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"א ניסן תשע"ו
שאלה
האם אוכל לומר שאין לשלול שנאה לעם הערבי באופן כללי,שנאה על חילול ה’. כמדרש שכל מי שקם כנגד ישראל קם כנגד הקדוש ברוך הוא. או שאין זה חינוכי ולא מתאים לנו כתלמידי הרב קוק.
תשובה
בעיקרון אין אנו מצווים לשנוא שום אדם כולל את אויבנו, מלבד אלו שבאים לבטל את התורה או את עמ"י כמלחמה דתית מכוונת כנגד בחירת השם בישראל, עליהם אמר דוד בתהילים "משנאיך ד' אשנא " והכוונה במילה משנאיך היא להחמיר בחומרת העוון יותר מאשר במילה שונאך. כי המשנאים אינם מסתפקים בשנאתם הפרטית והם משתדלים להפיץ אותה בכל מרחבי העולם. אמנם אין שום ספק שאנו חייבים להלחם בכל שונאינו כהגנה עצמית ואין לנו רשות לוותר על כבודנו או על סכנת חיים של כל אדם מישראל מפני רחמים על השונא, ואמרו חכמים כי כל המרחם על האכזרים באמת הוא מתאכזר על הרחמנים. על כן בזמנינו שאנו מותקפים ללא הרף על ידי שונאים ערבים אנו מצווים וחייבים לפגוע בכל הקמים ומאיימים והמתכננים כל מעשי חבלה ללא שום רחמים, עם זאת אין להכליל את השנאה ואת המלחמה כנגד אנשים שאין להם שום שייכות לאותם מעשי הרשע, ואם נצטרך להגן על עמנו בדרך שנשבור את הכוח הכלכלי של אויבנו, או ע"י הטלת פחד מפני עונשים קשיים מאד, ובזאת נחסוך דם נקי גם מישראל וגם מאוכלוסיה ערבית, שבוודאי תצטרך לשלם מחיר גבוה בהרבה אם נרחם בהתחלה ובסוף בלית ברירה נצא למלחמה כבדה. ודרכו של הרב קוק אינה דרך הנוצרים להושיט את הלחי למי שפוגע בנו, ואין שום מחילה ממי ששפך דם ישראל או ארגן, השתתף ואפילו מי ששמח וצהל על פגיעה מרושעת באזרחי ישראל, ייתן ד' וישבור את כל זרועות רשעים ולא נצטרך לפגוע בחינם או להוסיף שנאה שבסופו של דבר יפגע גם בנו חלילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il