תפילות ראש השנה

הזכרת עקדת יצחק בראש השנה

הרב שמואל אליהו | ח תשרי תשע"ב