שאלות כלליות

איך נקבע ראש השנה?

הרב רפאל וסרטיל | ב אלול תשע"ה