תפילות ראש השנה

שחרית בראש השנה - במה מתחילים ומדוע

כולל הלכה בית אל | כ"ה תשרי תשע"ז