הדלקת נרות

ברכת הדלקת נר חנוכה ברחוב ראשי

הרב אליקים לבנון | ה כסלו תש"פ