שאלות כלליות

הדלקת נרות חנוכה כשבני משפחה מאחרים

הרב דניאל קירש | כ"א כסלו תשפ"ג