בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עניינו של יום
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

לא ניתן לחילוניים לשדוד מעמנו את מתנת אלוקינו

סיבות מדוע יש לחגוג את יום העצמאות חרף עיכובים בגאולה.

undefined

הרב הראל כהן

תשס"ט
3 דק' קריאה

הקושי שלנו לחגוג את יום העצמאות השנה שונה הוא לטעמי מול שלושת הציבורים העיקריים המהווים את העם היושב בציון.

מול החילוניים
אם יש לנו קושי לחגוג את יום העצמאות הרי שהוא בעיקר לעיני ובאוזני החילוניים שבעינינו אי-דתם ואי-מוסריותם היא שבגינה הגענו למצב זה. איננו מוכנים שהם יפרשו את חגיגתנו והודאתנו לד' על ניסיו שהיו, שהווים ושיהיו, כהזדהות עם מנגנוני הממשלה הרעים. בורותם (לצערנו) בכל דבר יהודי מתבטאת הרי גם פה. הם לא יודעים שחגיגתנו ביום העצמאות היא לא על הנשיא, לא הממשלה, לא על שאר העומדים בראשה. אנו פשוט מודים לקב"ה שגאלנו מגלות נוראה בת שנות אלפיים בה נטחנו באור השמש בכל מקום, בלי יכולת להתגונן, מ-12 מיליון יהודים בימי בית שני נותרנו אותו מספר כעבור 2000 שנה אחרי שרוב עמנו נשחט בכל דור ודור (היסטוריונים חוקרי סין גילו כי היו בימי הבית השני רק מיליון סינים). אם ידעו החילוניים המגרשים שאנו מודים לד' שאפילו הם המגרשים לא יכולים לקלקל לנו מתנה אלקית נפלאה זו שבזכותה רבתה התורה בישראל לממדים שלא ידעה מאז חתימת התלמוד הירושלמי, לא היינו מתחבטים. ממילא נאמר את ההלל התוספת הודאה מיוחדת דוקא השנה.

שונה הדבר לטעמי כלפי החרדים וכלפי עצמנו.

מול החרדים
מי שעד כה לא השכילו ולא ידעו להודות לד' על ניסיו, אל יטיפו לנו מוסר כעת: "אמרנו לכם", כי אין קשר בין אי-חגיגתם את יום העצמאות לבין התחבטותנו ועצבותנו. אנו מודים לד' תמיד. וגם עכשיו. ולהם נאמר: המדינה היא קודש. הממשלה בזויה טמאה ורשעה. גם אתם שמנמקים את אי-חגיגתכם בכך שהממשלה מנוהלת בידי חוטאים עויינים לתורה אומרים בעצם שאם המדינה היתה מנוהלת בידי יראי-אלקים אנשי אמת ושונאי בצע, הייתם מבינים על מה יש להודות לד'. אבל טלו קורה מבין עיניכם. הממשלה הרעה הזו שעולה כעת להחריב את חבלי יהודה ושומרון, היא-היא אתם. אתם הממשלה עצמה. אתם חלק ממנה ומחזיקים אותה. איך תקראו לנו כעת לא לחגוג את יום העצמאות בגלל שהמדינה מנוהלת ע"י עויינים לתורה, כשאתם העויינים עצמם המחריבים את חבלי הארץ ומביאים לליל-בדולח שלישי.
עוד נאמר למפלגות החרדיות שמצטרפות כעת לממשלת החורבן, ויש לחזור על כך בלי הרף: היד החותמת (על ההסכם הקואליציוני) תיקצץ!: כמו שאמרו הגאון ר' יוסף ענגל, הגאון ר' מאיר אריק והגאון ר' מנדל שטיינברג אחרי הצהרת בלפור כלפי מי שרצה לחתום על ויתור על ההצהרה; הגאון ר' מנחם זמבה אחרי הצעת החלוקה שבעקבות פרעות ה'תרצ"ו (36') והגאון ר' יעקב משה חרל"פ בהצעת החלוקה בשנת ה'תש"ז (47') וגדולי הדור הזה לפני הסכם אוסלו. יש לקרוא: אל תחתמו על קווי היסוד של ממשלת הגירוש והחורבן. דמכם בראשכם על מעשיכם.

ביחס אלינו עצמנו
לגבי עצמנו, אלו שזכו לדעת להודות לד' על ניסיו , צריך לומר את הדברים הבאים:
אמר פעם רב גאון וגדול אחד מהציבור הליטאי באמריקה בבואו להסביר את 3 האבסורדים הנצחיים, מדוע אין הבחור ישיבה הליטאי הטיפוסי לומד תנ"ך, איננו דובר בלשון-הקודש ואיננו בהכרח מתגורר בארץ הקודש:
"הנוצרים לקחנו לנו את התנ"ך. המשכילים לקחנו לנו את העברית. ה"צִיּוֹיְנִיִּים" לקחו לנו את ארץ ישראל".
ואנו נאמר בתריה: אנו לומדים תנ"ך ולא ניתן לנוצרים הרשעים רוצחי עמנו לשדוד אותו מאתנו. אנו דוברים בלשון-הקודש ומפתחים אותה ולא ניתן למשכילים שאבד עליהן כבר הקלח לגזול מעמנו את לשון-הקודש. ה"ציויינים" החילוניים לא היוו אף פעם בעינינו מכשול להגשים את משאת כל הדורות להתיישב בארצנו. אדרבה, אתם החרדים שגרים בחו"ל מנעתם מאיתנו להיות כח ועוצמה להשתלט באופן תורני על ארצנו ובהצבעתכם הרגליים הבאתם במו ידכם את השלטון החילוני על המדינה. וכמו שלא תפקירו ולא נפקיר גם אנחנו את התלמוד, את לימוד הש"ס והפוסקים גם אם יילמדו ע"י האקדמיה, כך לא ניתן אנחנו כעת לשמאלנים, לחילוניים שאין להם המשך (בילודת ילדים) לחמוס מידינו את מדינתנו האהובה שניתנה לנו ע"י בורא עולם ושנבנתה בשלבים בידי גדולינו-מאורותינו תלמידי הגר"א, תלמידי הבעש"ט, תלמידי החת"ס, ואנשי העליה הראשונה שהיתה 99% אורתודוכסית
אנו זוכרים את מעשי ד'. אנו מודים לו ויודעים שגם כעת ברגעים נוראים אלו, לא היינו מוכנים לחזור ליום אחד לפני קומה של המדינה הזו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il