בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא מציעא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חלווה בת פרחה

מסכת בבא מציעא - דף ד' ע"א

שבועת מודה במקצת

חקירה במקור סיבת החיוב לשבועה. האם החיוב הוא בגלל הכפירה או בגלל ההודאה.

undefined

הרב חיים כץ

יב' כסלו תשס"ט
61 דק' צפיה
מקורות
דף ד. "אלא כי איתמר ותנא תונא"
תוד"ה 'תנא תונא'
שטמ"ק שם בשם הר"ן 'בא"ד ולי נראה'
דף ג. רש"י ד"ה 'מפני מה'
דף ד. בתוד"ה 'הצד השווה'
סמ"ע סי' פ"ז ס"ק י"ד וש"ך שם ס"ק י"א
וביאור הגר"א שם ס"ק כ"א
קצוה"ח סי' ע"ה ס"ק ב'
שו"ת רע"א ס' קמ"ט: חלקה הראשון של התשובה רא"ש שבועות פ"ו סי' ה' בדין אחד בטענת שמא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il