בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"

מצות לא תעשה שלא לאכול טרפה, שנאמר: "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כ"ב).

undefined

הרב שמואל הולשטיין

ז איר תשס"ט
2 דק' קריאה
מצות לא תעשה שלא לאכול טרפה, שנאמר: "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כ"ב).


עיירות רבות ניסו לשכנע את הגאון רבי חיים סולובייצ'יק לשכון בעירם ולקבל לידיו את כתר רב העיר, אך ללא הצלחה. רבי חיים שעיקר כוחו היה בלמדנות עצומה תוך התמדה בלתי רגילה, לא רצה לקבל על עצמו עול של רב עיר שחייב להתעסק בפרטים קטנים למכביר. אולם כשפנו אליו עסקני העיר בריסק, העיר בה כיהן אביו הגאון בעל 'בית הלוי' כרב העיר, על מנת שיתמנה במקום אביו שנפטר, לא יכל רבי חיים לסרב. אולם כבר בפגישתו הראשונה עם פרנסי העיר ועסקניה, נתן רבי חיים רשימה של תנאים אותם הוא דורש לפני התמנותו כרב העיר, כשבראש הרשימה הציב תנאי לפיו הוא אינו מתכוון להתעסק בפסיקה הלכה למעשה, אלא בזאת ימשיך הדיין רבי שמחה זעליג שהיה תלמיד חכם עצום, וכבר בתקופת ה'בית הלוי' היה מופקד על ההוראות ההלכתיות הלכה למעשה.
יום אחד עבר רבי חיים ליד מושב בית הדין, וראה שיצאה משם אישה עם תרנגולת שחוטה בידה. רבי חיים שידע כי הדיין, רבי שמחה, לא נמצא בעיר, חש כי כעת מוטלת עליו אחריות לוודא כי השאלות ההלכתיות מקבלות תשובה הולמת, וביקש מהאישה לראות את השאלה בעוף. הרב הפך את התרנגולת מכל עבר ולא ראה שום שאלה בעוף שבידיו. הוא שאל את האישה מדוע הביאה את העוף לרבני העיר, ואיזו שאלה מצאה בו. האשה ענתה כי היא בסך הכל שליחה של בעלת הבית שלה שציוותה עליה לקחת את העוף, שהתעוררה עליו שאלה, לבית הדין, על מנת שאחד הרבנים יענה לה האם העוף כשר אם לאו. רבי חיים ביקש מהאישה להתלוות אליו פנימה בחזרה. רבי חיים שאל את הדיינים מה ראו בשאלה ומה ענו עליה. הדיינים ענו כי לא מצאו כל שאלה בעוף, ועל כן מן הסתם הורו כי אין שום חשש באכילתו. אז פנה רבי חיים אל האישה ואמר לה להביא את העוף השני שמונח על השולחן בבית גבירתה, המשרתת יצאה במהירות מהבית וחזרה לאחר כמה דקות מתנשפת כשבידה עוף אחר. רבי חיים העביר את העוף לידי הדיינים וביקש מהן לחפש כעת האם ישנה שאלה בעוף זה ומה דינו. הדיינים המופתעים ראו מיד כי על העוף הזה אכן ישנה שאלה קשה וכי לא ניתן כלל להתיר את העוף. כל הנוכחים הביעו מיד את התפעלותם מרוח הקודש של הרב, שחזה כי על השולחן בבית בו עובדת המשרתת ישנו עוף אחר עם שאלה. אולם רבי חיים שהבחין בתגובות מסביב הסביר לנוכחים כי הדבר אינו מופת, אלא חשיבה ישרה ותו לא: "מכיר אני את הגבירה אצלה עובדת משרתת זו. הגבירה אינה טיפשה, והיא יודעת מתי יש לשאול את הרב ומתי אין צורך בדבר. כעת לאחר שראיתי כי שלחה את המשרתת עם עוף שאין בו שום שאלה כלל, הבנתי כי כנראה היו שני עופות על השולחן בבית, והמשרתת היא שטעתה בעוף". רבי חיים שרצה להרגיע את אווירת ההתפעלות מסביב מרוח הקודש שלכאורה התגלתה בו, גרם להתרגשות גדולה מסביב כשכולם מצטטים את דברי חז"ל ש"חכם עדיף מנביא", שכן חכמתו של הרב הצילה את המשפחה מאכילת טריפה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il