בית המדרש

  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

דור התשובה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ז באלול ה'תשנ"ג
2 דק' קריאה
האם נכון לקרוא לדורנו דור התשובה? יש אמנם בעלי תשובה רבים, אך האם תופעה זו משקפת את רוחו של הדור? הרי כנגד בעלי התשובה הרבים, יש רבים אחרים שפרקו עול, והתרחקו מקיום תורה ומצוות. לא היתה כהתדרדרות הרוחנית של הדור הזה, דורות רבים. המתירנות והכפירה פרצו גדרים רבים; העזות והחוצפה כלפי כל דבר שבקדושה, עוברת כל גבול.
לאור זאת, אין הגיון לקרוא לדורנו 'דור התשובה'. לכל היותר ניתן לומר שזהו דור שיש בו שני תהליכים מנוגדים זה לזה; יש מחד, תהליך של התרחקות חריפה וקיצונית, מאמונה ומתורה ומצוות. ולעומת זאת, ישנו גם תהליך הפוך, של התקרבות רחוקים לתורה ולמצוות, של בעלי תשובה. שני התהליכים המנוגדים הללו מתפתחים בסערה, ומאיימים לקרוע את העם לשניים. הפער הולך ומתרחב, הולך ומתעמק, ונדמה שעוד מעט ואי-אפשר יהיה לגשר עליו. מחד, לפנינו הנוער המבלה בפאבים ובמועדוני-לילה מפוקפקים, ומאידך נוער מאמין, אידיאליסט, השואף לבנין הארץ והתורה, ומתמסר לכך בכל כוחו.
אכן, מבחינה חיצונית, נראה שרוח המתירנות והכפירה, עזה יותר, שולטת יותר, אם כי אין לזלזל כלל בתנועת התשובה ההולכת נגד הזרם, היא מאד מרשימה ומפתיעה. אדם קם ביום בהיר, ועוזב את החברה האהובה עליו, את המשפחה, ומודיע שהוא החליט להיות דתי, להיות בעל תשובה. הוא צריך להתגבר על מחסומים אדירים. מהפכה כזו, צריכה להיות נובעת מעומק פנימי, בעל עוצמה, החזק מכל המעצורים שבדרך. אך ככל שיש להעריך את התופעה הזו, בכל זאת תנועת בעלי התשובה היא קטנה, לעומת תנועת המתרחקים.
מבחינה חיצונית נראה אם כן, שהדור שלנו מלא ניגודים, ולכאורה הצדדים השליליים מרובים יותר. אך כל זאת מבחינה חצונית. כל זאת, בלי להתבונן במהלך התחיה של עם ישראל, שהוא קשור ביסודו, קשר עמוק בתשובה. בשאיפת עם ישראל לשוב לארצו, להתאחד, לבנות את קיומו מחדש, - בשאיפה הזו גנוז אור תשובה פנימי, גדול ועצום. עם ישראל מחפש את דרכו המיוחדת, את חייו העצמאיים, ומובטחים אנו, שהחיפוש הזה יביא לתשובה שלמה, לחזרה לאמונה בד' אלקי ישראל, ולקיום תורה ומצוות.
גם התורה, בפרשת התשובה, קושרת את התשובה עם קיבוץ גלויות, וחזרה לארץ-ישראל. "ושב ד' אלקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלהיך שמה. והביאך ד' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבֹתיך וירשתה והיטִבך והִרבך מאבֹתיך. ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" (דברים ל ; ג, ה-ו). עם החזרה לארץ-ישראל, עלה עם ישראל על הדרך המביאתו לידי תשובה גמורה של כל העם, ובכל השלמות של התשובה. מבחינה זו, דורנו אכן הוא דור התשובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il