בית המדרש

  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

ירא-שמים בסתר ובגלוי

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ב באלול ה'תשנ"ד
2 דק' קריאה
עבירות שבסתר, שאין אנשים רואים, בהן יש סכנה של כישלון במיוחד. עבירות שרק העובר והשותפים איתו לעבירה יודעים מהן ועין זרה לא יכולה לראותן, מהן צריך להיזהר באופן מיוחד. ולא בכדִי אמר מי שאמר (ברכות כח:): "ולוואי שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם". מידת הבושה מונעת מאדם לחטוא בפני אחרים, אבל בעבירות שבסתר אין מי שרואה ואין ממי להתבייש. עבירות שבסתר יכולות להיות בתחום הרוח והאמונה ויכולות להיות בתחום המעשה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אדם בודה לו עבודה-זרה ועושה לו פסל ועובד אותו בסתר. גילוי-עריות בתוך המשפחה. מי יודע על כך? מי ירגיש בזה? אין כאן המעצורים הטבעיים הקיימים בעבירות שעלולות להתגלות.
ועל-כן בעת המעמד המיוחד של כריתת הברית בין הקב"ה ובין ישראל, בכניסת ישראל לארץ-ישראל, אל מול הר גריזים והר עיבל, נאמרו אזהרות וקללות ב"ארור" לעוברי עבירות שבסתר: "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת ד', מעשה ידי חרש, ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אביו ואמו..." (דברים כז ; טו-טז). אדם מזלזל באביו ובאימו בתוך הבית ואין אחרים רואים, או מסיג גבול רעהו ואיש לא ירגיש בזה, משׁגה עיוור בדרך ונותן לאדם עצה רעה, מי יֵדע? מי ירגיש? הכל נעשה כביכול בתמימות, אלו עבירות שבסתר. וכן מטה משפט גר יתום ואלמנה. וכן גילוי-עריות בתוך הבית, עם אשת אביו, או חותנתו, או אחותו, או עם בהמה. בכל אלו זר לא ירגיש. וכן מכה רעהו בסתר, לשון הרע או לוקח שוחד. כל אלו עבירות המוסתרות מעין רואה ועל-כן הוזהרו ב"ארור".
וכמו שצריך להזהיר באופן מיוחד מפני עבירות שבסתר, כך גם יש לברך את מי שמקיים ונשמר, ולא נכשל, גם בינו לבין עצמו. וכך אומנם היה סדר המעמד של כריתת הברית: הכהנים והלויים עמדו למטה, בין הר גריזים ובין הר עיבל. הפכו הלויים פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה: "ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה", ואלו ואלו, העומדים בהר גריזים והעומדים בהר עיבל, עונים אמן, וחזרו הלויים והפכו פניהם להר עיבל ופתחו בקללה "ארור האיש אשר יעשה פסל" וכן כולם.
דוקא העבירות הללו מודגשות בפני כל העם, כי אלו עבירות שבסתר. כך מפרשים הרשב"ם, ואור-החיים הקדוש. ואפשר להוסיף ולומר, שהקללות ב"ארור" נאמרו דוקא על עבירות שבסתר, לא רק כדי להרתיע מפני שיש כאן נקודת תורפה, אלא מפני שיש בזה צד חמור יותר, כי מי שנכשל דוקא בסתר, מראה שאצלו מורא בשר-ודם גדול יותר ממורא שמים, דבר גרוע יותר ממי שנכשל בעבירות שבגלוי, שאצלו אין העדפה של אדם על פני המקום. ועל זה אנו מתפללים בכל בוקר: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי", - לעולם יהא אדם בוחן את עצמו, האם בסתר הוא זהיר ונשמר ומשתדל כמו בגלוי, שאם כן, זו יראת-שמים שלמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il