בית המדרש

  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

כוחה של תשובה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ח באלול ה'תשנ"ה
2 דק' קריאה
גדול כוחה של התשובה שהיא מועילה לכל דבר. אין עבירה שאי-אפשר לשוב ממנה בתשובה. גם אם עבר אדם על העבירות החמורות ביותר, הוא יכול לשוב בתשובה, והתשובה תתקבל. אין לך דבר שעומד בפני התשובה. גם אם חס-ושלום אדם רצח במזיד, אף-על-פי שאי-אפשר לתקן את אשר נעשה, אי-אפשר להחזיר את הנרצח לחיים, גם על זה אפשר לשוב בתשובה גמורה. אמנם לפי הדין, אדם הרוצח חייב מיתה, וגם אם ישוב בתשובה, הרי הוא חייב מיתה. אבל כלפי שמיא הוא יכול לשוב, ותשובתו מתקבלת. בדיני אדם, בבית-דין, אין מתחשבים בתשובה, כי בית-דין של מטה אינו דן אלא על עונשים בלבד ולא על זכויות. רק בית-דין של מעלה, כשם שהוא דן על העבירות ומעניש, כך הוא דן על המצוות וקובע שכר, ולכן בבית-דין של מעלה תשובה מתקבלת.
אמנם המשנה במסכת חגיגה (דף ט.) אומרת: "רבי שמעון בן מנסייא אומר: איזהו מעוות שאינו יכול להתקן? זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר". לכאורה מהמשנה משמע שיש עבירות שאי-אפשר לתקנן ולשוב בתשובה מהן. התוספות מפרשים, שהבא על הערוה זה 'מעוות לא יוכל לתקון' במובן זה שיש לו בושה לעולם, שהכל אומרים: ממזר זה מפלוני שבא על הערווה. אבל הוא יכול לשוב בתשובה וכלפי שמיא לתקן את עצמו, ויהיה נחשב לו כאילו לא חטא. ולא עוד, אלא אם ישוב בתשובה גמורה, מאהבה, אזי הזדונות נהפכות לו לזכויות.
ואם תאמר, מדוע באמת אפשר לשוב מעבירות, ובעיקר איך אפשר לשוב מעבירות שאי-אפשר לתקן, כמו רוצח ובא על הערווה? אין צורך להסביר את כוחה של התשובה בהסבר הגיוני. יש תשובה, מפני שזה רצונו של ריבונו של עולם; הוא רוצה בתשובת הרשעים והוא סולח לשבים. ולא עוד, אלא הקב"ה מצפה שישובו בתשובה, וכך נאמר (יחזקאל לג ; יא): "אמֹר אליהם: חי אני נאֻם ד' אלקים, אם אחפֹץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה". קשה לשכל האנושי להבין איך אפשר לשוב בתשובה ואיך בתשובה נמחלות העבירות, ועל-כן נשבע כביכול הקב"ה ומבטיח שאין הוא רוצה במות הרשע אלא בחזרתו בתשובה, ובחיותו.
אכן על-פי ההגיון האנושי, מעוות לא יוכל לתקון, החוטא חייב בעונש ואי-אפשר להיפטר מעונש על חטא. אבל התשובה אינה על-פי החכמה האנושית, אלא זהו רצונו יתברך, שבני-אדם ישובו בתשובה, והוא מקבל אותם בתשובה. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. הקב"ה ציוה אותנו על המצוות, והוא גם אמר שאם עברנו ושבנו, הוא סולח ומוחל ומקבל אותנו, ולא עוד, אלא מחזיק לנו טובה על כך. "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם - אביכם שבשמים" (יומא פה:).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il