בית המדרש

  • מדורים
  • בונים את הקומה הבאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

קרן קימת לישראל

עד הקמתה של המדינה היהודית האידאלית, עלינו להפריד את קק"ל ממנהל מקרקעי ישראל, להשיב את ניהול אדמות קק"ל לידיה שלה, כך שניתן יהיה להקצותן ליהודים בלבד

undefined

הרב יהודה אליהו

ט"ו בשבט תש"ע
2 דק' קריאה
"האם זו היתה מכת הפטיש של היושב ראש, בנימין זאב הרצל, שהרעידה את הלבבות בין באי הקונגרס הציוני החמישי, שנתכנס בבאזל בדצמבר 1901, או אולי היו אלה דמעותיו של יונה קרמניצקי שבזכותן נפל הפור - וקם אחד המוסדות הגדולים, שהיה לכלִי העבודה של ההסתדרות הציונית בארץ-ישראל? צירי הקונגרס, שהגיבו במחיאות כפיים סוערות על תוצאות ההצבעה לייסוד קרן קימת לישראל, ידעו שזהו רגע גדול. רגע שבו הציונות שׂמה את פעמיה לארץ-ישראל - לא רק במילים ובהכרזות, לא רק בדיונים ובהחלטות, אלא בגאולת האדמה באמצעותה של קרן לאומית, של העם ולמען העם". (מתוך אתר האינטרנט של קק"ל)


במחשבה ראשונה, לצייר את הקרן הקיימת לישראל במדינה יהודית זו משימה פשוטה ובנאלית. יהיה מי שיאמר, ובמידה רבה של צדק, כי אין לנו אלא לשוב ולהיזכר בימיה הראשונים, במטרותיה, בפועלה, וברוח החיה שפיעמה בה. להיזכר, ולהחיות מחדש.
ברבות השנים עברה קק"ל תהליך של הסתאבות שניתק אותה אט אט ממטרותיה המקוריות וניתב אותה לעיסוקים צדדיים, הנעים על הציר שבין החברה להגנת הטבע למשרד להגנת הסביבה. אין לזלזל בתפקידים כגון אלו, אלא שהם אינם חלק ממטרות קק"ל, ובהתמקדותה בהם חוטאת החברה לתפקידה ומועלת באמון הרבבות שתרמו לה מאז ומעולם.
שורשיו של התהליך שעברה קק"ל יונקים בחלקם מן הרוח הפוסט-ציונית, המכונה שלא בצדק 'אוניברסאלית', הנושבת במסדרונות השלטון ובאולמות בג"צ, ובחלקם מן התכונה הטבעית של גופים גדולים וזקנים, שתנופת הנעורים מהם והלאה ואת מקומה תופסים הדאגה למשכורת ולפנסיה, ובקיצור - הקיום הופך למטרה.
מהקדמה קצרה זו ניגש למספר משיכות מכחול בציור תמונתה של קק"ל במדינה יהודית אידיאלית, פחות מסקנות ויותר נקודות לדיון ולמחשבה.
רכישת קרקעות : משימתה המרכזית של קק"ל במרבית שנות קיומה הייתה גאולת קרקע, רכישת אדמות הארץ והעברתן מידי גויים לידי העם היהודי. האם גם בעתיד תידרש קק"ל לרכישת קרקעות מידי הערבים או שבמדינה היהודית האידיאלית יוכרזו בחוק כלל אדמות הארץ כאדמות מדינה ויושבו בכך לידיו של העם היהודי? האם יש קניין בארץ ישראל גם לגוי שאינו רשאי להיות כאן (שכן הוא אינו מוכן לקבל עליו הגדרות של גר תושב)? שאלה כבדה שדורשת ליבון. כפי הנראה ולפחות בשלב הראשון, לא ינושלו כלל הגויים מאדמותיהם בארץ כך שיהיה מקום לרכישת קרקעות בכספי קק"ל, בבחינת "חדש ימינו כקדם".
הקשר למנהל מקרקעי ישראל (ממ"י) : נכון להיום מנוהלות אדמות קק"ל, בדומה לאדמות המדינה, בידי ממ"י. ממ"י, בהיותו גוף שלטוני, חויב לאחרונה ע"י בג"צ לנהוג באדמות קק"ל על פי עקרונות 'השוויון' ולהקצותן גם לערבים. סביר שבמדינה היהודית האידיאלית יתוקן עיוות זה גם ביחס לממ"י ואת ערכי השקר של בג"צ יחליפו ההכרה בסגולת ישראל ובזיקתם אל הארץ. עד אז יהיה עלינו הפריד את קק"ל ממנהל המקרקעין, להשיב את ניהול אדמות קק"ל לידיה שלה, כך שניתן יהיה להקצותן ליהודים בלבד.
אלו הן מקצת השאלות להן נידרש ביחס לדמותה של קק"ל במדינה היהודית האידיאלית. דומה כי התשובות כולן נעוצות בראש ובראשונה בחובת קברניטיה של הקרן הלאומית לזקוף קומה, להרים ראש, ולשוב ולהאמין מחדש בצדקת הדרך לאור חזון יהודי, ציוני, בוטח ומאמין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il