בית המדרש

  • מדורים
  • בונים את הקומה הבאה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

למדן וענוותן

המקל והרצועה בידי השוטר עלולים להרגילו לאכזריות, ואנו רואים פעמים רבות התנהגות אכזרית של שוטרים, לכן תפקיד זה של השוטר מחייב אותנו להקנות לו מידות טובות ובעיקר ענווה, שהיא אם כל המידות הטובות, כדי שמידות אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממנו ומעבודתו.

undefined

הרב יעקב קליין

כז שבט תש"ע
2 דק' קריאה
מינוי שוטרים הוא מצות עשה מן התורה: "למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה בעל כרחם, ויצוו בראוי לעשות וימנעו הדברים המגונים" (ספר החינוך, מצוה תצ"א), מכאן עולה גם כי תפקיד המשטרה הוא לאכוף את החוקים ולמנוע עבירות.
מתוך לשון הכתוב בתורה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז), משמע שהשוטר הוא גם שופט. אמנם תפקיד השוטר אינו להטיל עונשים או להחליט האם פלוני זכאי או חייב, אבל לשם אכיפת החוקים והידיעה האם לכאורה נעברה עבירה פלונית או לא, עליו לדעת מהי עבירה ומה איננה עבירה, וכן כדי למנוע עבירה עליו לדעת את מצוות הלא-תעשה. לכן הכשרת השוטר צריכה לכלול לימוד של המצוות המעשיות, כדי שיוכל להכריח את קיום מצוות התורה, וגם לימוד של העבירות השכיחות כדי שיוכל למנען .
הכשרה זו של השוטר אינה יכולה להסתפק בלימוד פורמאלי של ההלכות, אלא חייבת להיות מלווה בחינוך השוטר ליראת שמים והקפדה במצוות , כי אחרת לא יוכל למלא תפקידו נאמנה, בבחינת 'טול קורה מבין עיניך'. בבית הספר לשוטרים שהוא בית היוצר לנשמת השוטר, משקיעים מאמצים רבים לחנך את השוטר להיות שומר חוק, ישר דרך ובעל ידע בחוק.
השוטר הוא מעין מושל כדברי האבן עזרא (דברים, שם), עובדה שמעניקה לו הרבה כוח - בסמכותו לשלול מאדם חופש לפרק זמן מוגבל או לכפות עליו התנהגות, כל אלה יכולים לגרום לו להרגשת גאווה והתנשאות מחד, ומאידך להפעלת כוח שהרי יש בידו מקל ורצועה - בימים ההם, ופנקס דו"חות, אלה ואקדח - בזמן הזה. המקל והרצועה בידי השוטר עלולים להרגילו לאכזריות, ואנו רואים פעמים רבות התנהגות אכזרית של שוטרים, לכן תפקיד זה של השוטר מחייב אותנו להקנות לו מידות טובות ובעיקר ענווה, שהיא אם כל המידות הטובות, כדי שמידות אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממנו ומעבודתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il