בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות כלליות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

עמית אפרים בן רעיה

הקלנועית והרב קוק

אין יסוד לערער על השימוש בקלנועית בגלל דברי הראי"ה קוק על חשמל בשבת.

undefined

הרב ישראל רוזן זצ"ל

ניסן תש"ע
2 דק' קריאה
כותרת המשנה של המדור 'רביבים' בשבוע שעבר מלאכת הבערה ושאלת החשמל כללה את המשפט "לשיטת הראי"ה אין אפשרות להתיר קלנועית בשבת". אני משער כי מלבד אי-הנחת שגרם משפט זה לחברי מכון 'צומת', לא מעט נזקקים מוכי-גורל נחרדו, ו'חיל ורעדה יאחזון' למקרא התמרור שהוצב מולם. הרב אליעזר מלמד שליט"א הסביר במדורו כי "לדעת מרן הרב קוק חשמל הוא אש", גם אם מדובר במנוע חשמלי כמו בקלנועית. לכן "לפי מרן הרב קוק כל הגברת זרם חשמלי נחשבת הבערה מהתורה, וממילא הפעלת הקלנועית אסורה מהתורה".

ושתיים הן הערותיי. ראשית, הרב קוק מדבר על 'ניצוץ אלקטרי', וזה מה שהיה בימיו, גם ב'מגאפון' שעליו הוא מדבר (שפופרת הגברה). כמו כן המנועים דאז היו מאופיינים ב"ניצוצות ניתזין" (כלשון החזון-איש), ולכן התייחס הרב זצ"ל למכשירים חשמליים כאש. לאור הגדרה זו צדק הרב מלמד בהערתו שאין להעצים או להקטין אש בשבת, ואין דרך לווסת את מהירות הקלנועית, למשל. להלכה, דומה שאין בין הפוסקים המובהקים מי שחושש במכשיר חשמלי למלאכת הבערה, אם אין בו תיל מתלבן כמו נורת להט או גוף חימום.

ושנית, גם אם לפנינו 'דעה הלכתית חריגה' (ומפאת חוסר המקום לא אתייחס כאן לגדולים נוספים שצוינו במאמר) והמגמה היה להביאה לתודעה, הייתי מעדיף כותרת יותר דרמטית: "לדעת מרן הרב קוק אין לבוא לכותל בשבת", משום שגם שער גלאי המתכות וגם המצלמות פועלות בשיטת שינויי זרם, מתח או תדר. ואם במוגבלים עסקינן אזי יש להסמיך לנזקקי הקלנועית גם את כבדי השמיעה שאסורים לווסת את עצמת הקול, ובעלי מכשיר שמיעה דגיטלי, המתווסת מאליו, לא יורשו לזוז ממקום רועש לשקט. כיוצא בזה, המשתמשים הרבים במכשיר CPAP להקלת הנשימה יהיו מנועים בשבת, לדעת מרן הרב אליבא דהרב מלמד, בשל שינויי הזרם. כמותם 'ייכנסו ללחץ' מצמידי מכונת החליבה לעטיני הפרה בשבת, ובעלי 'האזיקים האלקטרוניים' ועוד רבים כמותם. כל אלה הן דוגמאות מעולמנו העכשווי בהן מתרחשים שינויים אלקטרוניים ללא מיתוג וללא סגירת מעגל. וכל אלו הן פעולות 'בידיים' ו'ניחא להו'.

חבל אפוא לשלוף 'דעת יחיד', שגם היא ספק אם נאמרה, וליצור בהלה הלכתית-תקשורתית רבה.
הרב ישראל רוזן הוא ראש מכון 'צומת'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il