בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • מכות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

הדף היומי הקצר

מכות - דף י"ז

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

ט' תמוז תש"ע
15 דק' האזנה
(טז: רבע תחתון - יח. שורה 5)
איסורים נוספים שיש בהם מלקות
א. רב - לוקים גם על אכילת טבל למעשר עני
(אפילו שמעשר עני מותר לזר, ולא מתים עליו (רמב"ם)). חיזוק מרי"ס בברייתא (לומד מ"בשעריך"-"בשעריך").
הצעה - זה מחלוקת תנאים - האם צריך להפריש מעשר עני מדמאי - ר"א - לא (כי אינו טבל), חכמים כן (כי זה ספק טבל. אמנם שומר אותו לעצמו). דחייה - לכו"ע לוקה, אלא שלר"א עמי הארץ מפרישים מעשר עני - כי לא מפסידים בזה כלום.

ב. שיעור אכילת טבל
רבנן - כזית (ואפילו אם זה ברייה - גרעין חיטה שלם).
ר' שמעון - כלשהו: ר' ביבי - דווקא בברייה, ר' ירמיה - אפילו קמח.

ג. עוד איסורי מלקות - כהן שאכל קדשי קדשים מחוץ לעזרה, ישראל שאכל קדשים קלים מחוץ לירושלים, וכהן שאכל ביכורים לפני מקרא ביכורים (ר"ע ור"ש, אך לרבנן - לפני הנחת הביכורים בעזרה).
המקור לפי ר"ש - "לא תוכל לאכול בשעריך" (מחוץ לירושלים) - את הדברים הבאים (מהקל לחמור) - מעשר, ביכורים, תודה ושלמים, בכור, חטאת ואשם, עולה. כל אחד מהם מוסיף איסור מלקות נוסף על הדרגה הקודמת (כי את האיסור של הדרגה הקודמת הוא יכול ללמוד בקל וחומר שזה במלקות).
דחיות:
1. ההיררכיה לא נכונה (כי בכל זוג יש גם דבר חמור יותר בדרגה הנמוכה).
2. גם אם יש היררכיה, לא ניתן ללמוד את האיסור מהדרגה הקודמת בקל וחומר - כי אין מזהירין מן הדין.
תירוץ לקושיא השנייה - כל הפירוט בפסוק מיותר, ולכן כן לומדים את הדרגה הקודמת מקל וחומר, וכל אחד בא להוסיף איסור נוסף.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il