בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים והלכותיהם
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל זצ"ל

הלכות הערבה כולל הדגמות

דיני ערבה - שיעור מעשי

דיני הערבה מומחשים בצורה חוויתית הכוללת הדגמות של מינים פסולים ודיני הערבה השונים.

undefined

הרב עידו יעקובי

תשרי תשע"ו
19 דק' צפיה


לשיעור מעשי בנושא כשרות ההדס לחץ כאן

לשיעור מעשי הנושא כשרות הערבה לחץ כאן

לשיעור מעשי בנושא כשרות הלולב לחץ כאן

לשיעור מעשי בנושא כשרות האתרוג לחץ כאן


ערבה
סימני הערבה: "ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה (של העלה) חלק".
הראשונים נחלקו בבאור הגמ' בסוכה ל"ד שאומרת כי יש סוג נוסף של ערבה שכשר שעליו משוננים קצת. רש"י באר-שערבה זו משוננת כך שפגימותיה נוטות לכיוון אחד. הרמב"ם באר - שפגימותיה של ערבה זו בקצה העלה קטנות ועדינות. השו"ע 9 פסק כרמב"ם.
• אינם ערבה - צפצפה איננה ערבה, גם שקד לא, שניהם חסרים את הסימנים. מצוי שאנשים מסתובבים עם שיטה מכחילה שהעלה שלה קצת קשיח אבל הקנה אינו אדום.
• אקליפטוס - עליו של האקליפטוס משוכים וקנהו אדום. הגאון ר' צבי פסח פראנק הביא בשם מהרי"ל דיסקין להתיר, אך רוב הפוסקים אוסרים מפני שאיננו גדל על רוב מים. נזהה אותו ע"י הריח שיש לו (ולערבה אין כידוע ע"פ המדרש) וע"י שאין לו שינון כלל ולערבה יש שינון קל.
• סוגי ערבה שאין לקחת - ערבה בוכיה לא לקחת. הקנה שלה לא אדום והשינון שלה חד. וכן ערבה לבנה שיש לה שינון גס עדיף לא לקחת. מצוי!
• נקטם - פוסל בערבה אם נקטם ראש עצה 10 . אם יש לבלוב זה סימן מובהק שהערבה לא נקטמה אך אין חיוב ליקח דווקא ערבה עם לבלוב.
• גזולה - חשוב מאוד לבדוק שהערבה לא תהיה גזולה גם בשאר הימים ולא רק ביום הראשון!
• שיעור - שיעור ערבה כשיעור ההדס שעצה יהיה 3 טפחים 11 .
^ 9.. תרמז, א.
^ 10.. תרמז, ב.
^ 11.. תרנ, א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il