בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אודט אוריידא בת תורקיה

נסיונות בחיים

מענין הדבר, שלפעמים דוקא צדיקים נתקלים בקשיים, יותר מאחרים. דבר זה נוגד את ההגיון: גורל הצדיקים היה צריך להיות טוב יותר, ומדוע לעיתים דוקא הם סובלים?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ג חשוון תשע"א
2 דק' קריאה
בחיים ישנן עליות וישנן גם ירידות. ישנן הצלחות, וישנן גם כשלונות. לפעמים קל לאדם ולפעמים קשה לו. ישנם קשיים שהם בעצם מבחנים, הקב"ה בוחן את האדם, כיצד הוא מתמודד עם קשיים. "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חִיבתו של אברהם אבינו עליו השלום" (אבות ה'). מדוע היה צריך הקב"ה לנסות את אברהם אבינו. הרי הוא יודע מחשבות וידע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון!? אלא כדי להוציא את הגדוּלה של אברהם אבינו מן הכח אל הפועל, לגלות את גודל אהבתו של אברהם אבינו להקב"ה. על-ידי העמידה בניסיון הכוחות מתגדלים ומתעמקים. "ד' - צדיק יבחן" (תהלים י"א).

מענין הדבר, שלפעמים דוקא צדיקים נתקלים בקשיים, יותר מאחרים. דבר זה נוגד את ההגיון: גורל הצדיקים היה צריך להיות טוב יותר, ומדוע לעיתים דוקא הם סובלים? חכמינו ז"ל מסבירים תופעה זו, בהבנה שהקשיים הללו אינם סתם קשיים, אלו ניסיונות. אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים, שיודע בהם שיעמדו בניסיון, כי אין הקב"ה רוצה להכשיל, אלא לחשל. הניסיון בא להראות את כוחם של הצדיקים: "אמר רבי יונתן: היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שהיא פוקעת, ומה הוא בודק? קנקנים יפים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים - אינו נשבר. כך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים" (בראשית רבה ל"ד).

חכמים שם עוד הוסיפו ואמרו: תפקידו של הניסיון אינו רק להראות את כוחו של הצדיק שהוא עומד בניסיון, אלא הניסיון מגדיל את כוחו של המתנסה . "אמר רבי יוסי הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא כותשה היא משתבחת, וכל שהוא מקיש עליה היא משתמנת ובשעה שהוא יודע שפשתנו רעה, אינו מספיק להקיש עליה עד שהיא פוקעת. כך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים, שנאמר: 'ד' צדיק יבחן'". הווי אומר: המכות לא רק מראות את חוזקו של הפשתן, אלא גם משביחות אותו. כך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים, ועל-ידי הניסיון הם מעמיקים ומגדילים את כוחותיהם הרוחניים.

הקשיים שיש לנו בקניינה של ארץ-ישראל, הנם מבחנים לאהבתנו את ארץ-ישראל . אין מקום להרהורים כגון: אולי הקשיים מראים שטעינו, שהפרזנו בשאיפות, שרצנו יותר מדי קדימה, בטרם עת, - אין מקום להרהורים שכאלו! כבר לימדָנו הגאון מוילנא בספר "קול-התור" (פרק א' י"ג), שצריך לדעת מראש, כי אתחלתא דגאולה באה בדרך "חבלים ונעימים"; היא באה בהתעוררות מלמטה. יש קשיים, יש חבלים, אבל באה לעומתם מידת החסד, ויש הצלחות. בעקבתא דמשיחא, מכל צרה יוצאת ישועה. על-פי הפסוק: "עת צרה היא ליעקב וממנה יִוָשֵׁע" (ירמיה ל'). עלינו לדעת מראש, כי ארץ-ישראל נקנית ביסורין אבל בזה היא נקנית ממש. עקבות משיח באות בהפרעות ומכשולים, אך מעז יֵצא מתוק. ופועל ידינו יירצה. ולכן, - אומר הגאון מוילנא - חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם יהיה ח"ו איזה קושי, איזו מכשלה בדרך עבודתנו. עלינו להיות בטוחים, כי דוקא ממנה יעקב יִוָשֵע ומן המצר נגיע למרחביה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il