בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

אובמה נגד חזון הנביאים

האם ראוי שישראלים בעלי אזרחות ארה"ב יצביעו בבחירות שם? התמיכה בישראל ובמהגרים היהודים היא זכות גדולה שמביאה ברכה לארה"ב

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ג חשוון תשע"א
4 דק' קריאה
האם ראוי שישראלים בעלי אזרחות ארה"ב יצביעו בבחירות שם? * התמיכה בישראל ובמהגרים היהודים היא זכות גדולה שמביאה ברכה לארה"ב * התרוממות הרוח מבחירתו של נשיא אפרו-אמריקני, והאכזבה הגדולה מיחסו הרע לישראל * במקום לסייע כמו כורש להתגשמות חזון הנביאים, אובמה לוחץ להקפיא את בניין ירושלים, יהודה ושומרון * להצביע עבור מועמדים המאמינים בהבטחת הארץ לישראל, או כאלה שיפריעו לאובמה ללחוץ על ישראל * מתוך קדושת הר המוריה וירושלים מתפשטת קדושת האמונה על כל הארץ * עוד על המותר והאסור במשחקי ילדים בשבת

בחירות באמריקה
שאלה: בהיותנו עולים מארה"ב עומדת בפנינו שאלה, האם ראוי להתאמץ ולהשתתף בבחירות הקרובות לקונגרס ולסנאט, כדי לחזק את המועמדים שמתנגדים למדיניותו של הנשיא ברק אובמה. האם זה מוסרי שאנו, שגרים בארץ ישראל, נבחר על פי האינטרסים הישראליים, כאשר הבחירות הללו נוגעות בעיקר למי שגר באמריקה?
תשובה: מדובר בזכות שניתנת לכל אזרחי אמריקה באשר הם. בפועל, אמריקנים בכל העולם מממשים את זכותם להצביע על פי השיקולים הקרובים לליבם, ומדוע זכותם של היהודים שעלו לארץ תהיה פחותה? ידוע שיהודים תרמו תרומה עצומה לחיי הרוח, המדע, הכלכלה והביטחון באמריקה, ורבים מבין העולים עודם משלמים מיסים עבור נכסים באמריקה, ומדוע תיגרע זכותם מהזכות של כל שאר בעלי האזרחות האמריקנית?
מעבר לזה, כמי שמאמינים בה', הננו בטוחים שהתמיכה שהעניקה אמריקה לגולים היהודים ולמדינת ישראל היא אחת הזכויות הגדולות של מדינה גדולה זו. כמו כורש בשעתו, שעליו נאמר (ישעיה מד, כח) "האומר לכורש רועי וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד", כך זכו אישים דגולים באמריקה לסייע לעם היהודי לחזור לארצו ולהגשים את חזון הנביאים, לנטוע כרמים בהרי שומרון, להשיב את הבנים לגבולם, לבנות את הערים החרבות ולמלאם צאן אדם. וכפי שנאמר ליעקב אבינו (בראשית כז, כט) "אורריך ארור ומברכיך ברוך", כך התברכה אמריקה בסייעה לעם היהודי.

נשיא שחור
כשנבחר ברק אובמה חשתי יחד עם רבים התרוממות רוח. במשך מאות שנים יצאו סוחרים ושכירי חרב לצוד אנשים באפריקה, לחוטפם מחיק משפחותיהם, למכור אותם לבעלי אחוזות באמריקה הדרומית והצפונית, ולהפוך אותם ואת זרעם אחריהם לעבדי עולם. עד לפני מאה וחמישים שנה עוד נמשכה העבדות בארצות הברית. והנה עתה, אפריקני הנשוי לאישה מצאצאי עבדים נבחר על ידי רוב אזרחי המעצמה העולמית, לבנים ושחורים כאחד, למשרה הרמה ביותר. דמעות עמדו בעיניי כשראיתי תמונה של אפרו-אמריקנים ניצבים זקופים בהדרת כבוד ליד השדרה המובילה לבית לבן, ומלווים במבטם את כניסת הנשיא החדש ברק אובמה למשרה הרמה. איזה ניצחון נפלא לרוח האדם שמתגברת על כל המכשולים.
אמנם ידידים הזהירו כי מדובר באדם שעוין את מדינת ישראל, אבל בכל זאת היתה תקווה שאדם כמוהו יבין גם את העם היהודי, שהעניק לעולם את בשורת החירות ויסודות המוסר, ויסכים כי לאחר אלפיים שנות גלות וייסורים, ראוי שהעולם יסייע לעם היהודי לחזור לארצו, כדבר ה' ביד עבדיו הנביאים. לדאבון לבנו התברר שהוא אולי הנשיא האמריקני העוין ביותר שקם לישראל.
הרעיון היפה נותר, החלום לא נגוז. אבל היישום בפועל על ידי ברק אובמה הוא נורא.

על ירושלים וארץ ישראל הרימו יד
במקום לסייע לבניין הארץ על ידי עם ישראל, לתפארת העולם כולו, החל אובמה ללחוץ עלינו להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים. והנביא אמר (זכריה פרק יב): "משא דבר ה' על ישראל נאום ה', נוטה שמים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב" - שכל העובר על סיפה של ירושלים כדי לפגוע בה, ייענש. "והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה (לנסות להעבירה לעם אחר) שרוט ישרטו (ייפצעו)". "ביום ההוא יגן ה' בעד יושב ירושלים... והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים" - על שפגעו והרגו במגיני ירושלים.
ועוד התנבא זכריה (פרק יד): "והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צב-אות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך ה' צב-אות - ולא עליהם יהיה הגשם (הברכה הכלכלית)..."
והנה בחג הסוכות ממש, בעת שנגמרה ההקפאה, במקום לעודד את ממשלת ישראל שתפסיק להתרשל בבניין ירושלים ויהודה ושומרון, לחץ אובמה וחבר שריו ויועציו על ממשלת ישראל להקפיא את הבנייה, ובכך הוא מביא קללה על ארצו.
לכן ראוי לכל אזרח אמריקני שמאמין בה' ובנביאיו - לבחור בידידי ישראל אמיתיים, באנשים שמאמינים שארץ ישראל כולה שייכת לעם היהודי, כפי שהבטיח ה' לאברהם יצחק ויעקב, בין אם הוא מועמד המפלגה הרפובליקנית ובין אם הוא מועמד המפלגה הדמוקרטית. ואם אין באותה מדינה מועמד ידיד, אז נכון לבחור בזה שיפריע לברק אובמה להפעיל לחצים על ישראל.

ארץ ישראל בפרשה
בפרשת וירא הננו נפגשים עם אחד הרגעים המקודשים והמכוננים בתולדות ישראל והעולם - עקדת יצחק. והוא מתרחש בארץ המוריה, במקום אשר עתידים ישראל להקים עליו את בית המקדש. ושם נתקדשו ישראל, ונשבע ה' לאברהם אבינו: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים, ויירש זרעך את שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי".
אבל עדיין היה המקום גבוה מדי מכדי להתגורר בו, ואברהם חוזר לבאר שבע. רק כאשר ישראל יגמרו לנחול את הארץ בהנהגת דוד המלך, אז יעלו לירושלים להניח בה את היסודות למקדש.
וראוי היה לנו להרחיב בדברים על רוממותה וקדושתה של ירושלים, שרק בה אפשר להגיע אל השיא הנורא של עקדת יצחק, ומתוך כך מתפשט אור האמונה על פני כל הארץ, ועמים באים והולכים, ובית המקדש נבנה ונחרב, עד אשר ישפוט ה' את העמים הבאים על הר הקודש, ויסיר הלוט מעל פני רשעותם, "ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דיבר" (ישעיה כה, ח).

מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il