בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • נסיונות, קשיים והתמודדויות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד בן רזלה

הקב"ה מאמין בך!

כל ניסיון שה' מעמיד אותנו בו, ניתן להתמודד אִתו! זה אולי לא תמיד קל, אבל זה אפשרי כי ה' נתן לך גם את הכוחות להתמודד.

undefined

הרב איל לוגסי

טבת תשע"א
3 דק' קריאה
הבעש"ט הק' הי' אומר, שכאשר היצר הרע אומר לך לעשות עברה, לא כל כך אכפת לו אם תעשה את העברה בפועל, אלא עיקר מטרתו היא להכניס אותך לדיכאון שאחרי...
פעמים רבות קורה שיהודי מתחרט על חטאיו; הוא באמת מצטער ומבין שעשה טעות חמורה, אולם הוא חושב לעצמו, שלמעשה, לא הייתה לו ברירה. להתמודד עם היצר הרע, זה 'גדול עליו', ועם כל הצער שבדבר, הוא פשוט אינו יכול שלא לעשות את העברה הזאת. התחושה הזאת מכניסה את האדם לעצבות ולייאוש – מצד אחד במוחו הוא מבין שאסור לנהוג כך, אולם מצד שני הוא לא יכול לממש את ההבנה הזאת בפועל, בשלב זה או אחר יצרו יגבר עליו.

מספר הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א, שליח חב"ד באנטוורפן, בלגיה:
"נודע לי שבחור יהודי שהכרתי, מתעתד ר"ל להתחתן עם צעירה גויה.
שוחחתי אִתו רבות וניסיתי להסביר לו את חומרת העניין אך לא הצלחתי להניעו מלבצע את המעשה. גם רבנים אחרים ניסו לדבר על לִבו, רבים מהם ניסו להפחידו, ולתאר לו את העונשים הכבדים ש'יחטוף' בעולם הבא, אולם ללא הועיל. באחת משיחותינו אף אמר לי 'אני מאמין לכל הרבנים, אודות הגיהנום הגדול שצפוי לי אם אתחתן איתה, אבל היא שווה את זה...'
ביקשתי ממנו שייאות לבוא עימי לרבי מליובאוויטש, ובסופו של דבר הוא הסכים (לאחר שסיכמנו שזה הרב האחרון שאִתו אבקש ממנו לדבר, ואחר כך אניח לו לנפשו...). הגענו לרבי, וחיכינו יחד עם עוד אלפי אנשים בתור לקבלת עצה וברכה וכן לקבלת דולר, לתת לצדקה, כשליחות מצווה. כאשר הגענו לרבי, הבחור התרגש מאוד, ולא הצליח לפצות את פיו. הרבי חש בכך, וכאשר הגיש לו את הדולר, הוא המשיך להחזיק את השטר, כך שהרבי אוחז בצדו האחד והבחור בצידו האחר. בתוך כך אמר לו הרבי: 'אני מרגיש שאתה רוצה לומר לי משהו...'. לאחר שהבחור נרגע מעט, סיפר לרבי את מצבו, כשהוא כבר מוכן נפשית לצרור של הפחדות ואיומים. לתדהמתו הביט בו הרבי ואמר לו: 'אני מקנא בך!'. הבחור הביט ברבי מופתע. המשיך הרבי לומר: 'כל ניסיון שהקב"ה מביא על האדם הוא סולם, שדרכו יכול האדם לטפס ולהתקדם קדימה. כאשר הקב"ה מביא לך ניסיון קשה כל כך, זה אומר שהקב"ה מאמין בך . אותי – ה' לא העמיד בניסיון כזה, אבל אותך – כן, ולכן זה אומר שאתה מסוגל להתמודד אִתו...'
דברי הרבי הללו חדרו ללבו של אותו צעיר יהודי, הוא עזב את אותה גויה, וכיום הוא מתגורר בארץ הקודש, והוא בעל משפחה יהודית ושומרת מצוות".

עלינו לדעת שכל ניסיון שהקב"ה מעמיד אותנו בו, ניתן להתמודד אִתו. אף אחד לא אומר שתמיד זה יהי' קל, זו עבודה קשה, אולם זה אפשרי. הידיעה הזאת היא חשובה ומשמעותית עד כדי כך, ש'בעל התניא' מבסס עליה את ספרו. בדף השער של ספר ה'תניא' כותב אדמו"ר הזקן שספרו מיוסד על הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". לפני שמדברים על הדרך למניעת העבירה או על חומרת המעשה, עלינו לדעת בידיעה ברורה שההתמודדות אִתה אפשרית, כאשר אין את הוודאות הזאת נוצר פתח לייאוש, ובאה עצבות ולאחריה נפילה ח"ו.
כך כבר אמרו חז"ל "רשעים מלאים חרטות". בפשטות הכוונה היא שמכיוון שהם רשעים יש להם הרבה עברות, ולכן גם הרבה חרטות. אבל ההסבר הפנימי לכך הוא, שכאשר אדם אינו מאמין שהוא יכול להתגבר על תאוותיו הוא אמנם מתחרט ומצטער על מעשיו, אבל לא מפסיק לעשות את העברות הללו. הוא חי כל הזמן בצער על המעשים שעשה בעבר, והמחשבות האלה רק מדכדכות את רוחו, וגורמות לו לשוב על מעשיו הרעים. כך יוצא שדווקא משום שהוא מלא חרטות, הוא נשאר רשע...
על האדם החוטא לשוב בתשובה ולהתחרט על מעשיו, פעם אחת ולתמיד; מיד אחר כך הוא צריך לצאת לדרך חדשה, מתוך שמחה וטוב לבב, כשהוא חדור באמונה ברורה שה' מאמין בו. ובמידה שיש ניסיונות וקשיים בדרך, מובטח הוא שהקב"ה נוטע בו את הכוחות להתמודד אִתם.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il