בית המדרש

  • דיינים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

תביעה ייצוגית בבית משפט

undefined

הרב ניר אביב

אדר תשע"א
תביעה ייצוגית בבית משפט 1
האם מותר לפי ההלכה להגיש תביעה ייצוגית על עוול שנעשה לקבוצה מסויימת אף על פי שזה נעשה בבית דין שהוא לא תורני?

תשובה:
מותר להגיש תביעה יצוגית משום שהחברה המזיקה, ככל החברות בשוק, קיבלה על עצמה לפעול כפי הכללים הנהוגים במדינת ישראל, ביודעה שאם תגרום נזק יהא עליה לשלמו, ועל דעת-זה באו. דבר זה נקרא בפינו "מנהג המדינה". לכן, אם על פי החוק תיתכן תביעה המכונה 'תביעה יצוגית', הרי שזה מנהג המדינה שקבלה החברה על עצמה מראש, והיא מחוייבת לכך.
הדין מבואר בשו"ע (חו"מ סימן רל"ב סע' ו') שכתב וז"ל "שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך", וכן במקומות רבים נוספים.
ישנו כלל בדיני ממונות שכל תנאי שבממון שהתנו שני הצדדים ביניהם התנאי קיים (ראה בבא מציעא נ"א ע"א), אלא אם כן ישנו הדבר מנוגד לדין תורה. המנהג הידוע והנהוג במדינה הוא כאילו הותנה התנאי במפורש בין שני הצדדים.
בכל דיון ממוני יש לפנות לבית-דין המתנהל ע"פ ההלכה היהודית. במקרה שהנתבע מסרב לבוא נותן בית-הדין כתב היתר לפנות לערכאות אזרחיות. אולם במקום שידוע וצפוי מראש שהנתבע לא יגיע לפני בית-הדין כגון חברה ממשלתית, יש במקרה הצורך להקל לתובעם ללא נטילת רשות מבית דין, אולם לכתחילה אף במקרה זה יש ליטול רשות מבית-הדין לכך.
^ 1.הרחבה לשאלה זו ושאר השאלות הקשורות בהיתר תביעה ישירה בערכאות עיין בחלק "גבורת חנניה" הרחבה בנושא "הליכה לערכאות ללא רשות בית דין" עמ' 298.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il